<< anc ancestor >>

ance Meaning in Telugu ( ance తెలుగు అంటే)యునైటెడ్

Adverb:

చనిపోయినది, ఒక దఫా, ఒకానొకప్పుడు, యునైటెడ్, ఒకసారి, ఒక రోజు,ance తెలుగు అర్థానికి ఉదాహరణ:

 అంతే కాక యునైటెడ్ స్టేట్స్ కాంగ్రెస్ కు వెళ్ళిన మొదటి అఫ్రికా-అమెరికా మహిళ కూడా ఆమే.

ఇది ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ దుబాయ్, యునైటెడ్ అసోసియెషన్ ఆఫ్ దుబాయ్ అనే సంస్థలకు అనుబంధంగా పనిచేస్తోంది.

అదే తరువాతి కాలంలో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాగా మారింది.

తెలంగాణ శాసన సభ్యులు (2018) మ్యూనిక్ ఒప్పందం జర్మనీ, యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్, ఫ్రెంచి థర్డ్ రిపబ్లిక్, ఇటలీ రాజ్యాల మధ్య 1938 సెప్టెంబరు 30 న మ్యూనిక్‌లో ముగిసిన ఒప్పందం.

అంతర్జాలం ద్వారా ఈ పత్రికను భారతదేశం, యునైటెడ్ కింగ్‌డం, అమెరికాలలో అధికంగా వీక్షిస్తున్నారు.

తరువాత యునైటెడ్ కిండం భారత్‌లో 1946 - 47 లలో " బ్రిటిష్ రాజ్ " ముగింపుకు వస్తుందని సూచనలు అందజేసింది.

యుద్ధానంతరం సంవత్సరాల్లో సరైన సమయంలో యునైటెడ్ కింగ్డమ్, యునైటెడ్ స్టేట్స్‌తో సంకీర్ణం కొనసాగింది.

బ్రిటిషు హిందూ జనాభాలో భారత ఉపఖండం నుండి నేరుగా వచ్చిన వారు, గతంలో ఇతర దేశాలకు వలస వెళ్లి, ఆ తరువాత యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్‌లో పునరావాసం పొందిన హిందువుల వారసులూ, UKలో పుట్టి పెరిగిన వారూ ఉన్నారు.

ఆయన బీహార్ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభావం తగ్గడంతో జనతాదళ్‌ పార్టీలో అనంతరం రాష్ట్రీయ జనతా దళ్‌లో, తిరిగి జనతాదళ్‌ (యునైటెడ్‌)లో చేరాడు.

దక్షిణ యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో, ఊరవేసిన ఓక్రా, పుచ్చకాయ ముక్కలు ఆదరణ కలిగినవిగా ఉంటున్నాయి, బాగా వేయించిన ఊరగాయలు, ఊరవేసిన పంది కాలు, లిప్ప్ చికెన్ గుడ్లు, క్వీల్ పక్షి గుడ్లు, ఊరవేసిన సాసేజ్‌ల రూపంలో ఇవి అందుబాటులో ఉంటున్నాయి.

యునైటెడ్ స్టేట్స్ సెన్సస్ బ్యూరో లెక్కల ననుసరించి నగర జనాభా 2007 జూన్ 22 తారీఖుకు 1,232,940.

* - పౌల్ డిరాక్ ( యునైటెడ్ కింగ్ డమ్ ).

1935 - జేమ్స్ ఛంవిక్ (యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ).

* - కార్ల్ డేవిడ్ అండోర్స్న్ ( యునైటెడ్ స్టేట్స్ ).

1937 - క్లింటన్ జోసఫ్ డేవిస్సం ( యునైటెడ్ స్టేట్స్ ).

* - జార్జ్ పియాజెట్ థామ్సన్ (యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ).

1939 - ఎర్నెస్ట్ లారెన్స్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్ ).

1943-వొటొస్టన్ (యునైటెడ్ స్టెట్స్).

1944-ఇసిడొర్ ఐసాక్ రబి (యునైటెడ్ స్టెట్స్).

1946-పెరీసీ విలియంస్ బ్రిడ్జ్ మెన్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్).

1947-ఎడ్వర్ద్ విక్టర్ అపిల్టెన్ (యునైటెడ్ కింగ్డ్ం).

1948-పాట్రిక్ మెనార్ద్ స్తువర్ట బ్లాకెట్ (యునైటెడ్ కింగ్డ్ం).

1950-సెసిల్ ఫ్రాంక్ పావెల్ (యునైటెడ్ కింగ్డ్ం).

1954 -మాక్స్ బోర్న్ (జర్మనీ యునైటెడ్ కింగ్డమ్).

1955 -విల్లిస్ యూజీన్ లాంబ్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్).

1961 - రాబర్ట్ హాఫ్ స్టడర్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్).

1963 - యుజెన్ పల్ విగ్నెర్ (హన్గేరి యునైటెడ్ స్టేట్స్).

1983లో యునైటెడ్ కింగ్డం హాంగ్ కాంగ్‍ను బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం నుండి విడివడి ఆధారిత ప్రదేశంగా తీర్మానించిన తరువాత చైనా ప్రభుత్వం, యునైటెడ్ కింగ్డం ఇరురాజ్యాల నడుమ హాంగ్ కాంగ్ స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి గురించిన చర్చలు జరిపాయి.

ance's Usage Examples:

CareerOn 5 February 1974, Nolan made her first television appearance with her sisters when she was almost nine years old, as the Nolans appeared on the It's Cliff Richard! television series.


With TNM staging, the cancer is classified.


Henry Brailsford, one of her tutors at the University of Glasgow pestered her to marry him on her return from Somerville, and after some reluctance.


In addition, Genshin recommended auxiliary practices such as reciting sutras, maintaining wholesome conduct and repentance of past transgressions, all mainstream Mahayana Buddhist practices.


signed Railpax legislation which placed a moratorium on passenger train discontinuances in anticipation of the start-up of Amtrak.


See alsoFrench bicycle industryCycle manufacturers of FranceFrench brands Craig Phillips (born 16 October 1971) is an English television personality and builder.


He was most recently an assistant for France specialising in lineouts.


It was allocated one parliamentary seat under the Barisan Nasional (BN) political alliance, the Sandakan seat.


Fitting procedures are used to estimate the factor loadings and unique variances of the model (Factor loadings are the regression coefficients between items.


In the first stage of expansion, Blacktown Hospital projects included facilities for sub-acute mental health, more parking, infrastructure and service enhancements and a new clinical services building for cancer, cardiac, respiratory and aged care, with an extensive art and culture program.


Unable to call for assistance due to a communications jammer, the two rescue Barnaby from the unknown assailant.


Because relatives of the previous Minister of Environment are trading with medicaments for cancer and therefore there are not any medicaments, and hundreds of thousands of Bulgarians with cancer face a slow, excruciating agony.ance's Meaning in Other Sites