<< abjures abkhazia >>

abjuring Meaning in gujarati ( abjuring ગુજરાતી ભાષામાં આ શબ્દનો અર્થ શું છે?)અપમાનજનક, શપથનો ત્યાગ કરો,

ઔપચારિક રીતે અસ્વીકાર અથવા દબાણ હેઠળ સામાન્ય રીતે અગાઉ રાખવામાં આવેલી માન્યતાને નકારી કાઢે છે,

Verb:

શપથનો ત્યાગ કરો,

People Also Search:

abkhazia
abkhazian
ablactation
ablate
ablated
ablates
ablating
ablation
ablations
ablatival
ablative
ablative case
ablatives
ablaut
ablauts

abjuring ગુજરાતી ભાષામાં ઉદાહરણ:

આ સંધિ અન્ય મરાઠા સરદારોને અપમાનજનક લાગી અને તેમના મતે અંગ્રેજ આધિપત્ય સામ્રાજ્યના મામલાઓમાં બિનજરુરી હસ્તક્ષેપ હતો અને તે મરાઠા રાજ્યોની સ્વતંત્રતા માટે ઘાતક હતી.

તેણીની છાપ તેણીના પરિવાર અને વતન દેશ માટે અપમાનજનક છે તેમ તેઓએ જણાવ્યું હતું.

મલેશિયામાં મુસ્લિમ યોગ શિક્ષકોએ આ ફતવાનો વિરોધ કર્યો હતો અને ઇસ્લામિક સંસ્થાના આ નિર્ણયને "અપમાનજનક" ગણાવ્યો હતો.

સલમાનખાને તેણી ઉપર અપમાનજનક ટિપ્પણીઓ કરી હતી તેવી ટેપ બહાર પડી તે પછી 15 જુલાઈ, 2005 ના રોજ, ઝિન્ટાએ મુંબઈ સમાચાર પત્રિકા મીડ-ડે સામે બદનક્ષીનો દાવો કર્યો હતો.

ખખ્ખર 'આટલી શક્તિશાળી અને સાહસિક કવિતા' લખવા બદલ પ્રશંસા પામ્યા હતા સાથોસાથ સોશિયલ મીડિયામાં 'અપમાનજનક ટીકાઓ' પણ કરવામાં આવી હતી.

સલિલ ત્રિપાઠીએ ધ ગાર્ડિયન માટે લખતા નોંધ્યું હતું કે સોશિયલ મીડિયા પર વપરાશકર્તાઓએ ભારત સરકારની જવાબદારી અંગેના સંકેત પર પ્રતિક્રિયા આપતા ૨૮,૦૦૦ થી પણ વધુ અપમાનજનક ટિપ્પણીઓ પોસ્ટ કરી હતી.

આઇઓસીના અધ્યક્ષ જૈક્સ રોગે પણ જમૈકનની આ કાર્યવાહીને અપમાનજનક કહીને તેની નિંદા કરી.

ગ્રોકેલ શબ્દનો સતત ઉચ્ચાર અપમાનજનક છે, અને ભાગ્યે જ તેને નિંદાની સાથે ભેળવી દેવામાં આવે છે.

જ્યારે તેમણે ૨૦૦૬માં આપેલી જાહેર મુલાકાતમાં પોતાની સમલૈંગિક જાતીયતાની વાત કરી ત્યારે કુળને અપમાનજનક સ્થિતીમાં મુકવા બદલ તેમના કુટુંબે તેમની વિરુદ્ધ પગલાં લીધાં અને તેમનો ત્યાગ કર્યો.

કેમકે વિક્ટર વેંસને અપમાનજનક રીતે લશ્કરમાંથી બરતરફ કરવામા આવ્યા હતા,મેન્ડેઝ કાર્ટેલ,ભાઈ અર્માડો અને ડિયાગો મેન્ડેઝ હેઠળ પોતાની દુકાન વાઇસ સિટીમાં સ્થાપિત કરે છે અને નગરની શક્તિશાળી અપરાધી સંસ્થા બને છે અને પોતાની હિલચાલ પ્રોન દ્વીપમાં ગોઠવી અને ડાયઝ કાર્ટેલનાં હરીફ બને છે.

મેરીયમ-વેબસ્ટર (અનુક્રમે દસમી અને અગિયારમી આવૃત્તિ) સહિતના ચાર (મૂળે પાંચ) મોટા કોલેજ-લેવલના શબ્દકોશોનો ઉપયોગ કરીને OWL2 અને OSPD4 સંપાદિત કરવામાં આવી છે જો કોઈ શબ્દ આ શબ્દકોશો પૈકીના કોઈ એકમાં હોય (કે ઐતિહાસિક રીતે આવ્યો હોય) તો, તેનો OWL2 અને OSPD4માં સમાવેશ થાય છે, સિવાય કે એ શબ્દનો માત્ર અપમાનજનક અર્થ થતો હોય.

દૈવ વિવાહ - લગ્નનો પ્રકાર કે જેને હલકી ગુણવત્તાવાળા માનવામાં આવે છે કારણ કે તે સ્ત્રીત્વ માટે અપમાનજનક છે.

આવા અપમાનજનક વ્યવહારના કારણે પદભ્રષ્ટ ભારતીય શાસકોમાં અસંતોષ હતો.

abjuring's Usage Examples:

castes ultimately formed Kurukkal families of purely Kerala background, abjuring their Tamil background completely.


persecution was aimed at Christians as a group, and as they could escape only by abjuring their faith, the Catholic Church regarded the acts as being in odium fidei.


1572 letter from Marshalsea from a former bishop "Malachy" of Ardagh, abjuring "papistical superstition" and promising loyalty to Elizabeth, may if genuine.


This was all provided they took the Oath of Allegiance and a new oath abjuring certain doctrines.


The treatise finishes with Sister Catherine abjuring the Confessor to strive after higher feats of spiritual understanding,.


have attended any meetings, likely due to the Council enforcing an oath abjuring the Stuart family and any Single Person or House of Lords.


" Thus, he proceeded to pressure several priests and bishops into abjuring their positions.


Over fifty percent became abjuring priests (jurors), also known as constitutional clergy, and nonjuring priests as refractory clergy.


Bedfordshire, but following the Act of Settlement 1701 was ejected for not abjuring under the Act of Security, which required the taker of the oath to renounce.


Parliament and the dropping of the Bill that would have required an oath abjuring James as King.


letter from Marshalsea from a former bishop "Malachy" of Ardagh, abjuring "papistical superstition" and promising loyalty to Elizabeth, may if genuine be from.


he and Bilney were charged with heresy, and compelled to take an oath abjuring Luther"s opinions.


by Photios I of Constantinople and Peter of Sicily, and in the form of abjuring Manichaeism.Synonyms:

retract, forswear, repudiate, resile, renounce, disown, recant,

Antonyms:

repel, accept, admit, take office, claim,

abjuring's Meaning in Other Sites