<< lesson lessoning >>

lessoned Meaning in marathi ( lessoned शब्दाचा मराठी अर्थ)धडा घेतला, टोमणे मारणे, सवय लावा, शिकवण्यासाठी,

Adjective:

कमी झाले,People Also Search:

lessoning
lessons
lessor
lessors
lest
let
let alone
let be
let down
let fall
let fly
let go
let go of
let in
let into

lessoned मराठी अर्थाचे उदाहरण:

नारायणराव शिक्षणप्रेमी असल्यामुळे त्यांनी गंगामाईना इंग्रजी शिकवण्यासाठी इंग्रज मडमेची व्यवस्था केली होती.

१९८३ मधील जन्म बौद्ध गुरु त्यांच्या अनुयायांना धम्म आणि धोरण शिकवण्यासाठी बौद्ध धम्माचे गुरु भगवान बुद्धांच्या मागील जन्माच्या काही कथा सांगतात.

* "मॅमॉथ्स अँड मॅस्टोडन्स: टायटन्स ऑफ द हिमयुग" विलुप्त सस्तन प्राण्यांबद्दल अधिक शिकवण्यासाठी व्हिडिओ इन्स्टॉलेशन, हस्त-परस्पर प्रदर्शन, जीवन-आकाराचे मॉडेल्स आणि जीवाश्म वापरतात.

विद्यार्थांना परिणामकारक पद्धतीने शिकवण्यासाठी ‘हाताने काम करत करत शिकवणे’.

रोबोट ‘शालू’ विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी "रोबोट शिक्षक" म्हणून शाळांमध्ये उपयोजित केले जाऊ शकतात.

त्या आयर्लंडमधील ऑर्केस्ट्रामध्ये व्हायोलीन वाजवायला सुरुवात केली आणि त्या आता व्हायोलीन शिकवण्यासाठी पात्र आहेत.

त्यांना नाट्यगीते शिकवण्यासाठी बळवंत गोवित्रीकर यांना बोलावण्यात आले.

बर्नसन यांनी त्यांच्या स्नेही जाई निंबकर यांच्यासोबत अमराठी प्रौढांना मराठी शिकवण्यासाठी नऊ पुस्तकांच्या संचावर काम सुरू केले होते.

सर्व इयत्तेच्या विद्यार्थांना शिकवण्यासाठी दोघांनी मिळून अभिनव अशा संकल्पना सुरू केल्या.

तिची सावत्र आई न्याय मिळवते आणि दोषींना धडा शिकवण्यासाठी एका गुप्त पोलिसांची मदत घेते.

१९४१ ते १९४५ या काळात त्यांनी अमेरिकन विद्यापीठांत शिकवण्याचे काम केले आणि त्यानंतर १९५० च्या दशकात शिकवण्यासाठी भेटी दिल्या.

खॉंसाहेबांनी संगीत शिकवण्यासाठी मुंबईत १९७६ साली ‘हलीम अ‍ॅकॅडमी ऑफ सतार’ ही संस्था सुरू केली.

साताऱ्याच्या शाळेत बाबासाहेबांना शिकवण्यासाठी कृष्णाजी केशव आंबेडकर नावाचे ब्राह्मण शिक्षक होते.

lessoned's Usage Examples:

for such traditions, those old notions related to clan dictatorship have lessoned and the elements like celebration, fellowship and commerciality have deepened.


new policies and anti-catholic propaganda, this Committee successfully lessoned the power of the Catholic Church in matters of education.


After the great battle, the Soviet resistance in the southern Russia lessoned and the forces under Army Group South were able to push eastwards on a.


the main hospitals in the county enabled proper patient distribution and lessoned the burden on the system.


Power disparity does still exist, yet has significantly lessoned in recent years.lessoned's Meaning in Other Sites