<< freewomen freeze down >>

freeze Meaning in marathi ( freeze शब्दाचा मराठी अर्थ)फ्रीझ, अतिशीत, गोठवा,

Noun:

गोठलेले,

Verb:

वापरणे थांबवा, बर्फ, निराकरण करण्यासाठी, सबमिशन, गोठलेले, गोठवा, कडक, खाली बसा, सेटल करा, लक्ष केंद्रित, घनरूप, ठेव, कठोर व्हा,freeze मराठी अर्थाचे उदाहरण:

निम्न पातळीवर आढळणारे हे राशीमेघ जलबिंदू किंवा अतिशीत जलबिंदू किंवा हिमकणांचे  किंवा ह्या सर्वांच्या मिश्रणाचे बनलेले आढळून येतात.

या रोगांची अनेक कारणे आहेत, ती अशी : (१) वनस्पतींच्या वाढीला पोषक तापमान नसणे—तापमान अति-उष्ण अथवा अतिशीत असल्यास प्रत्येकाची भिन्न लक्षणे निरनिराळ्या पिकांवर आढळतात.

उच्च समुद्रसपाटीपासूनची उंची आणि अतिशीत शती, logistical आणि कल्याण अडचणी निर्माण होऊ लागल्या.

उत्तर कॅनडा, अलास्का आणि कधीकधी रशियामध्येही अतिशीत बिंदू असल्याने त्याचा वापर केला जातो.

प्रत्यक्ष गर्भाशयात क्षेपित केलेल्या गर्भाशिवाय शिल्लक राहिलेले गर्भ अतिशीत तापमानास साठवून ठेवले जातात.

बर्फाचे स्फटिक तयार होण्यापासून रोखण्यासाठी हे मिश्रण हवेच्या जागेत समाविष्ट करण्यासाठी आणि पाण्याच्या अतिशीत बिंदूच्या खाली थंड केले जाते.

विशेषतः अतिशीत कटिबंधाच्या भागांमध्ये आढळून येणारे फ्योर्डचे स्वरूप चिंचोळ्या आकाराच्या खाडीसारखे असते व दोन्ही बाजूंना खोल दरी असते.

हिमकण, अतिशीत जलबिंदू किंवा जलबिंदू  त्याच्या आसपासच्या वातावरणाच्या तापमानावर अवलंबून असतात.

ग्रामीण भागातील तापमान हे अधूनमधून हिवाळ्यातील अतिशीत तापमानापेक्षा कमी पडते.

गारांच्या निर्मितीसाठी गडगडाटी वादळासह हवेच्या तीव्र, वरच्या दिशेने गतीचे वातावरण (टोर्नॅडोसारखे) आणि अतिशीत पातळीची कमी उंची आवश्यक असते.

प्राथमिक फरक म्हणजे ए -1 चा निम्न अतिशीत बिंदू:.

freeze's Usage Examples:

Desperate to free herself, Gail removes her helmet and tries to amputate her foot with a chainsaw, but instead freezes to death in the planet's toxic atmosphere.


tumble dryers through refrigerators and freezers, stoves and ovens, and dishwashers, to small appliances such as vacuum cleaners, coffee makers, and food.


Haq Nawaz Jhangvi Isar-ul-Haq Qasmi "Govt lifts ban on ASWJ, unfreezes assets of its chief Ahmed Ludhianvi".


Antarctic insects, fish and amphibians create cryoprotectants (antifreeze compounds and antifreeze proteins) in their bodies to minimize freezing damage during.


ethylene glycol is automotive antifreeze or radiator coolant, where concentrations are high.


her body freezes slightly while her eyes (yes, those Bette Davis eyes) give a look which is initially shameful, but then suddenly appear to present endless.


create dangerous cases of brain freeze, and are even described as "a thick, gloopy, tooth-rotting mixture of crushed ice and syrup".


where the mercury freezes (1931) The wild alfalfas and clovers of Siberia, with a perspective view of the alfalfas of the world (1909) Some Sterile And Fertile.


A blocked static port will cause the altimeter to freeze at a constant value, the altitude at which the static port became blocked.


ski-fields at neighbouring Mount Ruapehu) and rain can freeze, causing verglas; in contrast in the mid to late summer, the mountains can be bare apart.


The 2017 United States federal hiring freeze was instituted by the Presidential Memorandum signed by President Donald Trump on January 23, 2017.


22 June: Robert Muldoon announces a 12-month wage and price freeze.


If the precipitate refreezes while still in the air, it will land on the.Synonyms:

settle on, fixate, stand still, stop dead,Antonyms:

demulsify, magnetize, wrong, nationalize, move,freeze's Meaning in Other Sites