<< justnesses jut >>

justs Meaning in marathi ( justs शब्दाचा मराठी अर्थ)न्यायमूर्ती

Adjective:

नक्की, मोजणी, विणणे, सुयोग्य, वैध, पाहिजे, फक्त, हक, ठीक आहे, धार्मिक, योग्य, सम विचारांचे, धार्मिकता, निःपक्षपाती, वाजवी, नीतिमान,

Adverb:

नक्की, या, फक्त, ते बरोबर आहे, जवळजवळ, व्यवस्थित, योग्य, जेमतेम, लगेच,People Also Search:

jut
jut out
jute
jutes
jutish
jutland
juts
jutsu
jutted
jutting
jutty
juve
juvenal
juvenalian
juvenescence

justs मराठी अर्थाचे उदाहरण:

राजकारण- प्रसिद्धी -परनिंदा-आत्मस्तुती पासून कोसो दूर असलेले हे व्यक्तीमत्व म्हणजे प्रशासकीय सेवा व समाजसेवेतील झाकला माणिक आहे, हे नक्की !*.

अमेरिकन युद्धसामुग्री मिळताच चीनकडून मार खाणार्‍या भारताला वेळ पडल्यास उघड मैदानात आपण नक्कीच हरवू असा विश्वास त्यांच्यात येऊ लागला.

सर्वात आधीचे क्रिकेट खेळले गेल्याबद्दलचे नक्की संदर्भ मिळतात ते, १५९८मधील न्यायालयीन कारवाईतील पुराव्यांमध्ये, ज्यामध्ये गिल फोर्डच्या सार्वजनिक जमिनीवर १५५०च्या सुमारास creckettचा खेळ खेळला गेल्याची नोंद आहे.

हा शेवट मनाला नक्कीच भिडतो.

पौर्णिमेला चंद्रग्रहण असल्यास श्रावण पौर्णिमेला श्रावणी नक्कीच करत नाहीत.

आता या जनतेन अशा लबाडांना धडा शिकवून आपण सर्वसामान्य जनता काय आहे आहोत हे या निवडणूकीत नक्कीच दाखवून द्याव हे मात्र खरं.

वैद्य म्हणतात की “मी फक्त अंदाजाने ते संवाद समजलो, नक्की काय शब्द बोलायचे आहेत हे कळत नव्हते,” नंतर चतुर हा भाडे तत्वाने घेतला होता, त्याने संगितले हिंदी शिकू नको,हिंदी फिल्म ही पाहू नको,जड होईल !.

रोटी-बेटी व्यवहारांवर मर्यादा असणे, शिवाय निम्न जातींकडून नक्की कुठल्या प्रकारचे अन्न आणि पेये उच्च जातीय लोक स्वीकारू शकत होते यावरही अगदी बारकाईने उभे केलेले नियम होते.

ग्रंथालयाच्या संदर्भामध्ये सामाजिक संघटनांनी अथवा सामाजिक संस्थांनी पुढे येऊन तसेच सरकारने योग्य ती जबाबदारी स्वीकारण्यानेस ही ग्रंथालय चळवळ ही ग्रंथालय चळवळ पुढे जाण्यास नक्कीच मदत होत आली आहे.

जंगलाचा पालापाचोळा वाहून आल्याने जमीन सुपीक होतील त्यांच्यातील शेंद्रियें घटक वाढल्यास उत्पादन वाढेल त्याच बरोबर जंगलामुळे जमिनीत पाणी झिरपणयाच्या प्रमाणात वाढ होईल व भूजल पातळी वाढेल हे नक्कीच, केवळ जमिनीची धूप थांबवणे व पाणी पातळी वाढवणे एवढ्याच गोष्टी लक्ष्यात घेतल्या तरी शेतीसाठी किती महत्त्वाच्या आहेत हे आपल्याला लक्षात येईल.

यांचा उपयोग नक्की कशासाठी होत असावा याबद्दल शंका असली तरी पुरोहितवर्गाने एकत्र बसून पठण करण्याचे ते स्थान असावे असे समजले जाते.

३)निरीक्षण करताना या गोष्टीचे निरीक्षण नक्की करावे कि त्या जनावराचे  दुधाचे दात किती आहेत व कायम दात किती आहेत.

या बौद्ध तत्त्वांचा, शिकवणुकीचा जीवनात अंगीकार केला तर मनुष्य जिवंत असेपर्यंत नक्कीच दुःखमुक्त होऊन आदर्श जीवन जगू शकतो, अशी बौद्ध धर्माची शिकवण आहे.

justs's Usage Examples:

Skyhook then calculates, and recalculates the data at least 40 times per second and instantaneously adjusts each.


For instance in the following code, the terminating index for the loop automatically adjusts should the list of strings be changed.


Molly adjusts rather quickly to Victor's addition to the team; she spends more time off the battlefield with Victor than most, playing board games with him and pairing up to go shopping.


The special education teacher adjusts the curriculum to the student's needs.


- a drop-down barrel that also moves horizontally; a breechblock cartridge extractor; a rifle foresight that adjusts for windage as well as range.


SEM may incorporate search engine optimization (SEO), which adjusts or rewrites website content and site architecture to achieve a higher ranking in search engine results pages to enhance pay per click (PPC) listings.


WiPower"s system was based on modified coreless inductive technology and dynamically adjusts power supplied by the transmitter.


After each flight the pilot's impression of the motion is communicated to a washout filter expert who then adjusts the washout filter coefficients in an attempt to satisfy the pilot.


""NCIS: LA" adjusts up, "Simpsons" adjusts down: Sunday final ratings".


a control unit that adjusts the amount of heat the blanket produces by pulsing current at different intervals.


"Thursday final ratings: "Big Bang Theory" adjusts up, "Life in Pieces" adjusts down".


some of the reflected laser energy from the target to reach it, a laser seeker detects which direction this energy is coming from and adjusts the projectile.justs's Meaning in Other Sites