<< chalkpits chalkstone >>

chalks Meaning in marathi ( chalks शब्दाचा मराठी अर्थ)चक, चाखरी, खटिका, खडू, रेखाचित्र,

Noun:

चाखरी, चक, खटिका, खडू, रेखाचित्र,

Verb:

चहा खडूने रंगविला जातो,chalks मराठी अर्थाचे उदाहरण:

भारतातील आरोग्य योजना हस्ताक्षर म्हणजे आपल्या बोटांमध्ये धरलेल्या लेखणी, पेन्सिल, खडू किंवा अन्य साधनांच्या सहाय्याने केलेल्या अक्षरांचे लिखाण होय.

कालांतराने ती झाडे गेली, लता नष्ट झाल्या, कांही वृक्षांची खोडेच राहिली व पाळेमुळे उखडून गेली.

सुप्रसिद्ध जादूगार हौदिनी याला साखळदंडांनी जखडून एका लोखंडी पेटीत कुलूपबंद करून ती समुद्रात वा मोठ्या जलाशयात सोडत आणि तो मग अवघ्या काही मिनिटांतच आपली मुक्तता करून घेऊन पाण्यातून सुखरूप बाहेर येई, असं सांगतात.

ज्याप्रमाणे एक कुशल माळी बागेतून आणि एक कुशल शेतकरी आपल्या शेतातून दर्बुल आणि हानिकारक पौढांना कडून फेंकतो, त्याचप्रमाणे निसर्ग उपर्युक्त जीवनसंघर्ष द्वारा दर्बुल आणि अक्षम जीवांना आपल्या वाटिकेतून उखडून फेकते.

दलित हा अनेक अस्पृश्य जातींचा समूह आहे ज्यांना सुमारे अडीच ते पाच हजार वर्षांपासून धार्मिक गुलामीच्या बंधनात जखडून ठेवले होते.

मराठवाड्यातील जनतेने निजामाची जुलमी राजवट उखडून टाकली, त्यासाठी मोठा संघर्ष केला.

ज्यामुळे त्यांना शिकार जखडून ठेवण्यास मदत होते.

आपण प्रसन्नचित्त राहिले पाहिजे, घरातील जळमटे-खरकटे बाहेर टाकली पाहिजेत, कामक्रोधरूपी उंदीर घर पोखरतात, त्यांच्या येण्याच्या वाटा लिंपल्या पाहिजेत, कस्पटे(मनातील पूर्वग्रह)चाळून पाखडून टाकावीत-म्हणजे पोळ्या कशा चोखट(उत्तम) होतात वगैरे समजावून सांगितले आहे.

१) खडू (चॉक) - कपड्यावर मापांची मार्किंग साठी याचा उपयोग केला जातो.

१० जून १९१२ ला उल्लासकर दता यांना अंगात खूप ताप असताना साखळदंडांत जखडून कोठडीत ठेवले होते.

२०१७ - रितिका सिंह - साला खडूस.

लहान आकाराचा आणि आखडू शेपूट.

chalks's Usage Examples:

As is intuitive, its name comes from the Saxon word cealc meaning a chalkstone.


Kinchkha Waterfall has three steps in the chalkstone slopes: the upper step with 25m height drop, the main waterfall with 70.


Unusually among chalks, it is sufficiently strong for use as a building stone, and has been used.


In this area there are two important quarries for exploitation of chalkstone.


Its fossil remains are known from the chalks of Alberta, Alabama, Kansas (Greenhorn Limestone), New Mexico, Saskatchewan.


Coloured chalks, pastel chalks, and sidewalk chalk (shaped into larger sticks and often coloured).


000-square-foot (44,100 m2) outdoor mall in Riverside, California originally anchored by a 205,000-square-foot (19,000 m2) Harris Company (later Harris’/Gottschalks).


The most important formations are the Cretaceous chalks, which are exposed as the high ground in the north and west of the county.


A talented and super fast artist, Chalky would use his chalks on all surfaces, including walls, fences, pavements, planks, and even glass.


are his highly finished drawings of peasants, depicted singly in colored chalks and watercolor.


When seven black chalkstone blocks were prepared from 1966 by Richard Lund by dissolving the substrate.


It occurs in contact metamorphosed limestones and chalks adjacent to basaltic intrusives.


After irritating Bugs and getting a slap for steamin' up [his] tail, Toro chalks up the points of his horns like a pool cue and rams the rabbit out of the bullring.Synonyms:

writing implement, drawing chalk, tailor"s chalk,Antonyms:

unfasten, stable, unbend, stay in place,chalks's Meaning in Other Sites