<< challengers challenging >>

challenges Meaning in marathi ( challenges शब्दाचा मराठी अर्थ)आव्हाने, आक्षेप, अभिमान, प्रश्न, तक्रारी, कॉल करा, चौकीदाराचा प्रश्न,

Noun:

प्रश्न, तक्रारी, अभिमान, आक्षेप, कॉल करा, चौकीदाराचा प्रश्न,

Verb:

धाडस करणे, आरोप करणे, वर हरकत घेणे, युद्ध पुकारावे, दावा करणे,People Also Search:

challenging
challengingly
challie
challis
chalones
chals
chalukya
chalutz
chalybean
chalybeate
chalybeates
chalybite
cham
chamade
chamades

challenges मराठी अर्थाचे उदाहरण:

क्षेत्राचे आक्षेप, श्रीधरानी गॅलरी, नवी दिल्ली,२००१.

तरी सर्व विषमतेस एकट्या आणि संपूर्ण ब्राह्मण समुदायास लक्ष्य करणे हा चळवळीपेक्षा वेगळे मत मांडणार्‍यांचा मुख्य आक्षेप होता.

त्यावर आक्षेप न घेता आपण काशीसारख्या अंतरावरून इथं आलात.

डाव्या-उजव्या विचारधारांच्या पारंपरिक मोजपट्टीवर फॅसिझमला सहसा कट्टर उजव्या बाजूचे मानले जाते, पण काही समीक्षकांनी आणि स्वतः फॅसिस्टांनी फॅसिझमची अशी मांडणी पुरेशी नसल्याचे सांगत त्यावर आक्षेप घेतला आहे.

प्लेटोने नैतिक भूमिकेतून घेतलेल्या या आक्षेपांना ॲरिस्टॉटलने आपल्या या सिद्धांतातून साहित्यशास्त्रीय मुद्द्यांच्या आधारे उत्तर दिले आहे.

आयडियांच्या सिद्धांतावरील आक्षेप .

त्यांच्या भागवतावरील टीकेला काशीच्या पंडितांनी मराठीत अशी रचना करणे आक्षेपार्ह ठरविल्यामुळे एकनाथांनी काशीला जाऊन हा ग्रंथ लिहिला.

महिला संपादनेथॉन २०२१ लेख अश्लीलता म्हणजे माणसाच्या उत्सर्जनक्रिया, त्याचे विवस्त्र शरीर व लैंगिक वर्तन यांचा ललित कला, साहित्य व लौकिक व्यवहार यांतून व्यक्त होणारा असभ्य, ओंगळ, कामोत्तेजक व म्हणून आक्षेपार्ह आणि पुष्कळदा अवैध ठरणारा आविष्कार होय.

परंतू स्पर्धेदरम्यान अनेक खेळाडूंनी यासाठी आक्षेप घेतल्यानंतर, २००८ पासून, सुपर सिरीज स्पर्धांसाठी आंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्र असलेले आणि अधिकृत असे आठ पंच असणे अनिवार्य करण्यात आले.

समाजवाद हा अलिप्ततेचा ’स्वाभाविक सहकारी’ आहे ह्या फिडेल कॅस्ट्रोंच्या युक्तिवादास भारत आणि इतर राष्ट्रांचा आक्षेप.

बॉम्बे-१७ या नाटकात बर्‍याच गोष्टी आक्षेपार्ह असल्या तरी नाटकात एकूणच संहितेला साजेसे असे नेपथ्य आणि प्रकाश संयोजन असून, सुनील तांबट यांचा बेरकी आणि सशक्त अभिनय अप्रतिम आणि देखणा आहे.

केळकर अध्यक्षस्थानी असलेल्या पालिकेच्या सभेत अकाउंटंटचा आक्षेप चर्चेला आला असता, ‘या खर्चासाठी अन्य कोणाचीही परवानगी घेण्याची गरज नाही,’ असे मत व्यक्त झाले.

प्रश्नोत्तरातून सुसंवाद - फलज्योतिषावरीला आक्षेप.

challenges's Usage Examples:

In the Argentine version of the show, aired in 1999 and 2000, a celebrity joined the other 4 people to help them on their challenges.


which involve enough non-physical challenges to be considered action-adventures.


The series took off at a time when Latin American politics was buffeted by numerous challenges such as military dictatorship, American hegemony.


In addition, the steepness and related geotechnical challenges of the coastal mountains made this.


He capsulized the challenges of machine translation with an example of syntactic ambiguity.


a geometric plan and challenges the theory that the positions were astronomically determined.


When the hooligan Niu Er challenges Yang Zhi to prove these properties, Yang demonstrates the first two.


In this book he has identified Church's incapability to cope with challenges of modern world as the main cause of spread of Secular ideologies in Europe.


Solarpunk is an art movement that envisions how the future might look if humanity succeeded in solving major contemporary challenges with an emphasis.


It was Arthus-Bertrand's intention to show the state of our planet and the challenges humanity faces.


37, could be considered one of the composer’s largest challenges.


Modern Beijing's population boom has made housing one of city's biggest challenges.


directed a broad program of legal challenges to racial segregation and disfranchisement.Synonyms:

call, dispute, oppugn, question, gainsay, contend, call into question, contest, repugn,Antonyms:

devolution, irreversible process, decrease, free, lend oneself,challenges's Meaning in Other Sites