<< chalked chalkiest >>

chalkier Meaning in marathi ( chalkier शब्दाचा मराठी अर्थ)चॉकियर

किंवा कॅल्शियम कार्बोनेट किंवा कॅल्साइट किंवा खडू असलेले किंवा बनलेले,

Adjective:

खडू,chalkier मराठी अर्थाचे उदाहरण:

माकडे, शाखावेताळ (स्लॉथ), खडूळ (अपॉसम) हे त्यांचे खाद्य असते.

तसेच राख्या, मेणबत्त्या, भेटकार्ड, खडू, आकाशदिवे तयार करण्याचे कौशल्य शिकविले.

'भारतीय सण आणि उत्सव' या पुस्तकाची कलकत्त्याच्या राष्ट्रीय संग्रहालयासाठी निवड; महाराष्ट्र राज्य खडू-फळा योजनेसाठी निवड).

फळ्यावर पांढऱ्या तसेच वेगळ्या रंगाच्या खडूने लिहितात.

भारतातील आरोग्य योजना हस्ताक्षर म्हणजे आपल्या बोटांमध्ये धरलेल्या लेखणी, पेन्सिल, खडू किंवा अन्य साधनांच्या सहाय्याने केलेल्या अक्षरांचे लिखाण होय.

वीस वर्षांपूर्वी भारतभर निरक्षर प्रौढांना शिकविण्यासाठी खडूफळा योजना सुरू झाली.

१) खडू (चॉक) - कपड्यावर मापांची मार्किंग साठी याचा उपयोग केला जातो.

महाराष्ट्रातील शुद्धिकरण न केलेल्या पाण्याचा पुरवठा होणारी गावे क्रिकेटच्या खेळात, क्रीझ हे खेळाच्या मैदानावर रंगवलेल्या किंवा खडूने बनवलेल्या पांढऱ्या रेषांनी निश्चित केलेले क्षेत्र आहे आणि क्रिकेटच्या नियमांनुसार ते क्षेत्ररक्षण आणि फलंदाजी करणार्‍या संघांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारे कायदेशीर खेळासाठी मदत करतात.

२०१७ - रितिका सिंह - साला खडूस.

१७९६ मध्ये तेलकट खडूने ओल्या दगडावर लिहिताना त्याला अचानक शिळामुद्रणाची युक्ती सुचली.

मोती एका फरशीच्या तुकडयावर खडूसारखे घासले तर खडूसारखीच पांढरट पूड (चूर्ण) बाहेर पडते.

chalkier's Usage Examples:

The ground is even chalkier towards the villages of Assignan and Villespassans; whereas the marl clay-chalky.


The tempera paintings have a finer gradation of tones and chalkier colours, giving a more restrained appearance.


bluish-grey marine clay with isolated pockets of fossils especially where chalkier.


a thick geologic formation of soft shale with thin, resistant beds of chalkier mudstone and limestone in Nebraska, Kansas, and Oklahoma rarely exposed.


to some of the golden eagle’s golden nape but is always much paler and chalkier in colour, as well as more strongly contrasted by the otherwise dark feathers.chalkier's Meaning in Other Sites