<< justest justice >>

justic Meaning in kannada ( justic ಅದರರ್ಥ ಏನು?)ತಟಸ್ಥತೆ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ನ್ಯಾಯ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ,

Noun:

ಆಡಳಿತಗಾರ, ಧರ್ಮ, ಸೊಗಸು, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ, ಸದಾಚಾರ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ನೀತಿ, ನ್ಯಾಯ,

justic ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ:

ಆಟೋಮಾನ್ ಸುಲ್ತಾನರ ಪಕ್ಷ ಸೇರಲು ಒಡಂಬಡಿಸಿದ ಸಂಘಗಳ ಆಂತರಿಕ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯು, ಹಬೀಬುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ರೀತ್ಯಾ ನಡೆದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ತಟಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು NATO (ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್‌ ಒಪ್ಪಂದ ಸಂಘಟನೆ ಸದಸ್ಯರಾಷ್ಟವಲ್ಲ; ಜೊತೆಗೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸೇನಾ ತಟಸ್ಥತೆಯ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸಗಟು ನಿಧಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿನ ತಟಸ್ಥತೆಯಿಂದ 2007-2010 ರ ಹಣಕಾಸು ವಲಯದ ಕುಸಿತದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಮೆಕ್ಸ್ ಇಂತಹ ಠೇವಣಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಮುಂದಾಯಿತು.

"ಪರಮಾಣುಗಳು ಕೊಕ್ಕೆಯಂತೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿವೆ", "ತಟಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಬಂಧಿಸಿವೆ" ಅಥವಾ " ಚಲನೆಯಿಂದ ಒಂದುಗೂಡಿವೆ" ಮೊದಲಾದ ಪರಮಾಣುಗಳು ಹೇಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅನೇಕ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ ನ್ಯೂಟನ್‌ ಅವುಗಳ ಬಂಧವನ್ನು ಹೀಗೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾನೆ - "ವಸ್ತುಗಳು ಕೆಲವು ಬಲದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಯೂರೋಪ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ, ಬೂದು ಬಣ್ಣವು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಟಸ್ಥತೆ, ಅನುವರ್ತನೆ, ಬೇಸರ, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ, ಉದಾಸೀನತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಲಾದ ಬಣ್ಣವೆಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ಯೂರೋಪ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಳಿಯು ಬಹುತೇಕ ವೇಳೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ, ಶುಭ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಆರಂಭ, ನವೀನ, ತಟಸ್ಥತೆ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಲಾದ ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ.

ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮಟ್ಟ ಇಳಿಮುಖವಾದಂತೆ ತಟಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ರಕ್ತ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮಟ್ಟಗಳು 10 mg/dl (0.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ನಾಭಿಯ ತಟಸ್ಥತೆಗಳು.

ಕ್ವೇಕರ್ಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಗುಂಪಾಗಿದೆ.

ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ, ಹೈಪೊಗ್ಲಿಸಿಮಿಯಾ, ಕಿರಿಕಿರಿ, ಮಯೊಕ್ಲಾನಿಕ್ ತಳಮಳ, ಸೆಳೆತಗಳು, ಸಯಾನೊಸಿಸ್, ಉಸಿರಾಟದ ಯಾತನೆ, ಆಪ್ನೆಕ್ ಪ್ರಸಂಗಗಳು, ಬೆವರು, ಹೈಪೊಥರ್ಮಿಯ, ಸೊಮ್ನೊಲೆನ್ಸ್, ಹೈಪೊಟೊನಿಯಾ, ಹಾಲು ಕುಡಿಲಯು ನಿರಾಕರಣೆ ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥತೆಗಳು ಅಥವಾ "ಸ್ತಬ್ಧತೆ" ಇವುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಜಾಲಬಂಧ ತಟಸ್ಥತೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ 2006ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೆನೆಟ್‌ ಕಾಮರ್ಸ್‌ ಕಮಿಟಿಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗ್ಯಾರಿ ಬಚುಲಾ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಬಿಲೀನ್‌ ಜಾಲಬಂಧದ ಅಧ್ಯಯನವು ಆಧಾರವಾಗಿತ್ತು.

justic's Usage Examples:

states and other countries are called "justices".


uzenaesi sasamartlo) represents the court of the highest and final administration of justice in the country.


Criticisms of the book centered on it failing to tell the story it set out to tell, particularly its inability to explain Singh or her actions and her failure to engage with the purpose of the adversarial justice system.


justice), lián (廉, honesty and cleanness) and chǐ (恥/耻, shame; sense of right and wrong).


The report did not reach a conclusion about possible obstruction of justice of Trump, citing.


Ahmad also visited the families of the victims and assured them that the culprits involved in the attack will be brought to justice at all costs.


its readers but always unafraid, is quickly indignant at injustice; is unswayed by the appeal of privilege or the clamor of the mob; seeks to give every.


feminist theory, standpoint theory, intersectionality, multiculturalism, transnational feminism, social justice, affect studies, agency, bio-politics, materialism.


During his years on the bench, Begbie traveled throughout British Columbia, on foot and later on horseback administering justice in sometimes informal circumstances but he is said to have always worn his judicial robes and wig when court was in session.


State courts with a similar system include Iowa (for judges on the Iowa Court of Appeals), Pennsylvania, and Virginia (for justices of the Virginia Supreme Court).


with making "necessary and appropriate orders for the effective and expeditious administration of justice" within their circuits.


Observations on Beer and Brewers, in which the inequality, injustice and impolicy of the malt and beer tax are demonstrated.justic's Meaning in Other Sites