<< justifiably justifications >>

justification Meaning in kannada ( justification ಅದರರ್ಥ ಏನು?)ಸಮರ್ಥನೆ, ಬೆಂಬಲ, ನ್ಯಾಯೋಚಿತತೆ ಅಥವಾ ಸತ್ಯತೆಯ ಪುರಾವೆ,

Noun:

ತ್ವರಿತ, ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ,

justification ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ:

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ EEA ನಿವಾಸಿಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಸಕ್ತ ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅವು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿವೆಯಾದರೂ, ಮೊದಲ-ಶ್ರೇಣಿಯ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟತೆಯು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ, ಸ್ಕ್ನೀಡರ್‌ನ ಸಮರ್ಥನೆಗಳ ಒಂದು ಮರುದೃಢೀಕರಣವನ್ನಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರಾಕರಣವನ್ನಾಗಲೀ ಮಾಡಲು ಈ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಅವಕಾಶಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು 1970 ಮತ್ತು 2005ರ ನಡುವೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಒಂದು ಪುನರವಲೋಕನವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿತು.

ಅಕರಣಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸಮರ್ಥನೆಯೇನೆಂದರೆ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆದು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ವಿಧಾನ ತರ್ಕಬದ್ಧ ವಿಚಾರಸರಣಿ ಯಿಂದ ಸಮರ್ಥನೆ ಪಡೆದು ಸ್ವತಸ್ಸಿದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿತವಾದ ಆಧಾರಭಾವನೆಗಳಿಂದ ತನ್ನ ನಿರ್ಣಯ, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಪುಸ್ತಕವೂ ಸಹ ಸದರಿ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ತಮ್ಮ ಸಿದ್ದಾಂತದ ಸಮರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಭಾಷ್ಯಗಳು, ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯ ಮೊದಲಾದ ೩೭ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರಿಂದ 1934ರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಂಗ್ ನೈವ್ಸ್ (30 ಜೂನ್–2 ಜುಲೈ)ನ ಮೂಲಕ ಹಿಟ್ಲರ್ ತನಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಜೀ ರಾಜಕೀಯ ಎದುರಾಳಿಯ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಸಿದನು; ಅರ್ನ್ಸ್ಟ್ ರಾಹ್ಮ್‌ನ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಆತ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿಯಾಗಿದ್ದನೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಮತ್ತು ಬ್ರೌನ್‌ಶರ್ಟ್ Sturmabteilung (SA) ಪಾಳೆಯದ ನೈತಿಕ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಅಡಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತೆಂದು ಸಮರ್ಥನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು .

ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಅದ್ವೈತ ತತ್ವ ಸಿದ್ದಾಂತ, ಅದರ ಸಮರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ವಾದ ಮಂಡನೆ, ತರ್ಕ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಲನಚಿತ್ರವು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಮುರಾಯ್‌‌ಗಳ ಆದರ್ಶಾತ್ಮಕ, "ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಯಂಥ" ಚಿತ್ರಣವು ಕಟ್ಸುಟಾಗೆ ನ್ಯೂನತೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಬಂತು, ಮತ್ತು "ಸಮುರಾಯ್‌ಗಳು ತುಂಬಾ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ" ಎಂಬುದನ್ನು ಅವನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನೆಯಾಗಿ ಅವನು ನೀಡಿದ.

ಈ ಕುರಿತು ಆಕೆ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ತಾನು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಳು.

ಕುವೈಟ್‌ ಪ್ರದೇಶವು ಇರಾಕ್‌ನ ಒಂದು ಸೀಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಇರಾಕಿನ ಹಕ್ಕಿನ-ಸಮರ್ಥನೆಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಇರಾಕ್‌-ಕುವೈಟ್‌ ವಿವಾದವು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಭಾರತಿಯಾರ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಾಗು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ:.

ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿವರ್ತವಾದ ಸಮರ್ಥನೆ ಇದೇ.

justification's Usage Examples:

Such restrictions are generally based on public health, order, or safety justifications.


The opposite of exploratory thought is confirmatory thought, which is reasoning designed to construct justification supporting.


Overjustification is an explanation for the phenomenon known as motivational crowding out.


The concept of piracy allows Singleton a justification for his voyage, but upon reaching the novel's end, he discards the concept in favour of a merchant's identity.


There are various justifications, such as preventing any candidate from using the slogan number 1 for publicity, preventing ambiguity between the numbers 1 and 7, or preventing votes from being accidentally discounted because of a resemblance to a tickmark.


"There can be no justification for such a crime and attempts by Hamas to glorify the attack are reprehensible.


It is closely related to the Reformed doctrine of justification by grace through faith alone.


in order to determine if there is a justification to investigate and clamp down on an organization"s activities.


In June 2018, German Chancellor Angela Merkel said there had been no moral or political justification for the post-war expulsion of ethnic Germans.


Weybright commented thus:I pointed out with some justification, but certainly not as my basic argument, that the Mentor list was essential as part of the character and prestige of our company and an indispensable exhibit when our more daring fiction—by Faulkner, Farrell, and Caldwell—was attacked by the censors.


matters of faith, especially as regards the freedom of the will, the meritoriousness of good works, and justification, which has been established by Paulus.


Qatar has been accused of allowing terror financiers to operate within its borders, which has been one of the justifications for the Qatar diplomatic crisis.


May 1788, and it was reported that the only two Members who spoke in extenuation or even in justification of the African trade were Penrhyn and Bamber.Synonyms:

circumstance, consideration, condition,

Antonyms:

credit, debit, direct discourse, indirect discourse,

justification's Meaning in Other Sites