<< funis funked >>

funk Meaning in Tamil ( funk வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)Noun:

பங்க்,funk தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

மூன்று எபிசோடுகளுக்குப் பிறகு கெல்லி ஓஸ்போர்னை "பங்க்'டி" செய்வதற்கு ஜஸ்டின் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டார்.

# விக்டோரியா ஆன் பங்க், அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர்.

ஆப்லெகினாத்தசு பங்க்டாட்டசு (Oplegnathus punctatus)(தெமிங்கும் சிலெகெலும், 1844).

கதர் பங்க்சா பல்கலைக்கழகம் (Universitas Kader Bangsa).

ப்ளூஸ் மற்றும் ஃபோக் பாணிகளின் இடையீடு செய்த அவர்களின் ராக் உட்செலுத்துதலில் உள்சேர்க்கப்பட்டுள்ளவை ராக்கெபில்லி, ரெக்கெ, சோல், ஃபங்க், மேலும் கண்ட்ரியும் கூட இதில் அடங்கும்.

அராஜக வாதம் மற்றும் பங்க் ராக் இசை போன்ற தலைப்புக்களை நண்பி கேத்லின் ஹன்னாவுடன் விவாதித்து வரும்போது அவர் ஒருமுறை சாயத்தை தெளித்தது போன்று கோபேன் அறைச் சுவர்களில் "கர்ட் ஸ்மெல்ஸ் லைக் டீன் ஸ்பிரிட்" எனக் கூறினார்.

குல்லகர் புரஸ்கார் (1999), குண்டு சீதாராம் அமோங்கர் நினைவு விருது (2001), கொங்கனி பாசா மண்டல் பத்ரகாரிதா புரஸ்கார் (2008), பங்க்ரலெம் கோயம் அசுமிதாய் (2014) புரஸ்கார் ஆகிய விருதுகள் பெம்பரேவிற்கு வழங்கப்பட்டது.

பங்க் ராக் இசைக் குழுவான ரைஸ் எகென்ஸ்ட் தி சஃபரர் 'amp; தி விட்னஸ் என்னும் தங்களது இசைத்தொகுப்பில் டயஸ்போரா என்று ஒரு பாடலுக்குப் பெயர் சூட்டினர்.

ஆனால் அந்தப் போட்டியில் பங்க் தோல்வியடைந்தார்.

லேட் நைட் வித் கோனன் ஓ'ப்ரைன், ஃபியூஸின் செலபிரெட்டி பிளேலிஸ்ட், பாக்ஸ் ஸ்போர்ஸ் நெட்டின் த பெஸ்ட் டேம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஷோ பீரியட், MADtv இன் G4'ஸ் டிரையினிங் கேம்ப் (செல்டன் பெஞ்சமினுடன்) மற்றும் நடைமுறை நகைச்சுவையில் பாதிக்கப்பட்டவராக, MTVவின் பங்க்'டு (ஆகஸ்ட் 2006 மற்றும் மே 2007) இரண்டு தோற்றங்கள் உள்ளிட்டவை அவரது பிற பங்களிப்புகளாகும்.

மியூசிகாம் தொழில்நுட்பம் பிலிப்ஸ் (நெதர்லாந்து), [[CCETT]] (பிரான்ஸ்) மற்றும் இன்ஸ்டிட்யூட் ஃபர் ரண்ட்ஃபங்க்டெக்னிக் (ஜெர்மனி) ஆகியோரால் வெளியிடப்பட்டது.

80களில் அவர்களது புரட்சியான பங்க்-ராக்-ராப் கலப்பின பாணியில் இருந்து எவ்வாறு இசைக்குழு சிறிது நகர்ந்து சென்றுள்ளது என்பதற்கு இந்த ஆல்பம் மற்றொரு உதாரணமாக விளங்கியது.

பங்க் பாடல்கள் அனைத்துமே விட்டலரைப் போற்றிப் பாடுபவை.

funk's Usage Examples:

00, this is a fabulously chic handbag!lollipop designs have a complete range of fabulously funky wedding stationery just for you.


Gals can even pick up a funky pair of their wild hued tights or leg warmers to add some quirk to your ensemble!quirk of history, we are still here.


He'd felt funky for a while, since Bianca fixed his face.


"The Alamo is No Place for Dancing" is stripped down, bare-boned, dark and stormy gem of song and the vocals on "Alvin Maker's Greensong" have moments of Simon and Garfunkle excellence (yes, that IS a good thing).


How about going to a dance tonight?You'll dance to funk, 60's pop, hip-hip and other types of danceable songs.


In fact, that's all they do: make that temperamental high-maintenance wine that either drives oenophiles into paroxysms of gushing giddiness or sinks them into sulking, despairing funks of ennui.


The bonus of his day helping her out of her funk turned out to be an unexpected surprise.


They take disco, dub, funk and jazz - and fuse the lot into a heady cocktail of nightclub magic.


You can get a funky yarn in an offbeat color and, depending upon how fast you knit or crochet, within a week you might be wearing a top that's similar and yet oh-so-different from what everyone else is sporting!Today she was in no mood to enjoy his offbeat brand of humor.


Check out Funky Chunky's shiny green daffy tote for some funky flair.


His face goes ashen when her teeth clamp around him!Once hair is stripped of its core pigments, the hair shaft needs to be refilled with tone to avoid a funky ashen hue when going back to a darker shade.


funky as hell and as hot as the Irish stew I was consuming in the company of two lovely Lancashire gals.

Synonyms:

Casimir Funk,Antonyms:

ride, ascend, elation,

funk's Meaning in Other Sites