<< fainty fair and square >>

fair Meaning in Tamil ( fair வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)Noun:

அழகான, நேர்மை, கண்காட்சி,

Adjective:

பண்பான, நியாயமான,fair தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

அழகான ராஜகோபுரத்தைக் கடந்து உள்ளே செல்லும்போது முன்மண்டபத்தில் கொடி மரம் உள்ளது.

கோயில் கருவறையில் அழகான பெரிய லிங்க மூலவர் உள்ளார்.

பூமியில் இவ்வளவு அழகான இடம் இருப்பதால், இந்திரனும் இந்திராணியும் சிறிது நேரம் இங்கு தங்குவதற்காக மேலுலகத்திலிருந்து இறங்கினார்கள்.

திரிச்சூர் கொடுங்கல்லூர் சாலையில் அமைந்துள்ள தேவர் சாலை பேருந்து நிறுத்தத்தில் இருந்து கிழக்கே செல்லும் சாலையில் இரண்டு கிலோ மீட்டர் பயணம் செய்தால், நாம் இந்த அழகான கோவிலை அடையலாம்.

மெர்லின் திரைப்படம் ஒரு அழகான த்ரில்லர் பேய் கதை இப்படம் மூன்று காலகட்டங்களில் நடக்கிற கதை என்று இயக்குநர் வ.

மேதகைய கேதகைகள் புன்னையொடு ஞாழலவை மிக்கஅழகான்.

அவர் டெக்சாசை விட அழகான செல்வச் செழிப்புள்ள ஆல்ட்டா கலிபோர்னியாவை இணைத்துக்கொண்டால் பசிபிக் பகுதியில் செல்வாக்குள்ள நாடாகத் திகழலாம் என்றும் இங்கிலாந்தும் பிரான்சும் இப்பகுதி மேல் குறி வைத்துள்ளதையும் சுட்டிக்காட்டினார்.

உண்மையில் எனக்கு அழகான மார்பகங்கள் கூட கிடையாது.

ஒரு காலத்தில் திடகாத்திரமான அடிமை ஆண்கள், அழகான பெண்கள் ஆகியோர் ஏலம் விடப்பட்டனர்.

அக்காலத்தில் மிகவும் அழகானவள் எனப் பெயரெடுத்திருந்த எலிசபெத், தனது உடலழகைப் பேணுவதில் மிகவும் அக்கறை எடுத்துக் கொண்டாள்.

பீப்பிள் சஞ்சிகையின் உலகிலுள்ள மிக அழகான 50 பெண்களில் ஒருவராக புல்லக் 1996 மற்றும் 1999 ஆம் ஆண்டுகளில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார், அதோடு எம்பயர் சஞ்சிகையின் அனைத்து சமயத்திலும் சிறந்த திரைப்பட நட்சத்திரங்கள் 100 பேர் பட்டியலில் #58 ஆவது இடத்திலும் தரமிடப்பட்டார்.

தலைப்பு "அழகு" பெல்லி என்ற இளம், அழகான பெண்.

ஒரு காலத்தில் மிகவும் அழகான ஒரு குளமாக இருந்த அக்குளத்தை இப்பொழுது சீதா தேவி தடாகம் (குளம்) என அழைக்கிறார்கள்.

fair's Usage Examples:

And now, when one wants to smooth the thing over, some conceit prevents your apologizing, and you wish to make the whole affair public.


The bed of the great river maintains a fairly constant position between its extreme banks, but the channels within that bed are so constantly shifting as to require close supervision on the part of the navigation authorities; so much detritus is carried down as to form a perpetually changing series of obstructions to steamer traffic.


BBC NEWS | UK | A patently absurd invention?After 1864 Hall bore more than his fair share of the odium and condemnation which weighed so heavily upon the national Liberal party, making no attempt to repudiate responsibility and refraining altogether from attacking patently unscrupulous opponents.


This is a remarkably well stocked and reasonably priced purveyor of fancy dress costumes in a variety of categories, including historical, fairytale and storybook, retro, TV and film, Christmas and national dress.


The person who is nervous about adding a fairy to a motorcycle tattoo may want to give a temporary tattoo a "test drive" before doing anything permanent.


But the old abuses continuing to multiply, the Prussian towns and gentry at last took their affairs into their own hands, and formed a so-called Prussian League, which demanded an equal share in the government of the country.


I assert nothing beyond their language when I call them Hindus, Greeks, Romans, Germans, Celts and Slaves; and in that sense, and in that sense only, do I say that even the blackest Hindus represent an earlier stage of Aryan speech and thought than the fairest Scandinavians.


Many people are familiar with the Airedale Terrier, and it's fair to say that the Welsh looks remarkably similar, although it comes in a smaller package.


Yet, when Edward was forced by home affairs to quit Scotland, Annandale and certain earldoms, including Carrick, were excepted from the districts he assigned to his followers, Bruce and other earls being treated as waverers whose allegiance might still be retained.


An officer whose nature, as the event showed, was interpenetrated with the spirit of legality was a fitting servant of a revolution whose aim it was to substitute legality for personal caprice as the dominant principle of affairs.


He never willingly read or thought or talked about affairs of state.

Synonyms:

sporting, fair-minded, clean, antimonopoly, fair-and-square, sportsmanlike, fairness, sporty, reasonable, just, antitrust, equity, impartial, sensible,Antonyms:

unreasonable, partial, inequity, unfairness, unfair,

fair's Meaning in Other Sites