<< abjurations abjured >>

abjure Meaning in Tamil ( abjure வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)Verb:

துற, கைவிடு,abjure தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

அனைத்து மொழிகளையும் பயன்படுத்தும் அச்சுத் தொழில் சார்ந்த துறைகளில் பொதுவான ஒலியியல் குறியீடுகளுக்குத் தகுந்ததாகத் தட்டச்சு செய்யும் முறையில் இந்த உச்சரிப்பு வழி விசைப்பலகை (Phonetic key board)அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

2016 ஆம் ஆண்டு இந்திய குடியரசு தலைவரின் காவல்துறைக்கான 'போலீஸ் மெடல்' இவருக்கு வழங்கப்பட்டது.

2014 ஆம் ஆண்டு சூலை மாதம் கும்பகோணத்திலும், 2016 ஆம் ஆண்டு சனவரியில் மயிலாடுதுறையிலும் மீத்தேன் திட்ட எதிர்ப்பு மாநாடுகளை நடத்தியுள்ளார்.

இக் குறியீடு ஐக்கிய அமெரிக்காவில் இரசாயன இயந்திரவியல் துறையில் பயன்படுத்தப் படுகிறது.

எனினும் வைஸ் போர்ட் நிலப்பகுதியில் இருக்கிறது, அதே சமயம் மியாமி துறைமுகம் பிஸ்கேனே வளைகுடாவின் தெற்கு நுழைவை மிகவும் வியாபித்து தீவில் இருக்கிறது.

7 மைல்) தொலைவிலும், மயிலாடுதுறையில் இருந்து 40 கிமீ (25 மைல்) தொலைவிலும், கும்பகோணத்திலிருந்து 40 கிமீ (25 மைல்) தொலைவிலும், தஞ்சாவூரிலிருந்து 80 கிமீ (50 மைல்) தொலைவிலும் மற்றும் திருவாரூரிலிருந்து 25 கி.

* நிதித்துறை மற்றும் கணக்கியல் துறை.

* ஆங்கில மொழிக் கல்வித் துறை.

* திட்ட முகாமைத்துவத் துறை.

* மனிதவள மேலாண்மைத் துறை.

* சந்தை மேலாண்மைத் துறை.

* வணிகவியல் பொருளாதாரத் துறை.

* மேலாண்மை மற்றும் தொழில்முனைவுத் துறை.

* இயற்பியல் அறிவியல் துறை.

* உயிரியல் அறிவியல் துறை.

* தகவல் மற்றும் தகவல்தொடர்புத் தொழிநுட்பத் துறை.

சில நாடுகளில் அந்நாட்டில் நுழைகையிலேயே உட்புகும் துறையில் நுழைவிசைவு வழங்கப்படும்.

நாகப்பட்டிணம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த வேதாரண்யம் மற்றம் திருத்துறைப்பூண்டி அருகிலுள்ள ஓர் சிற்றுர்தான் உம்பளாஞ்சேரி.

சிறப்பாக, ஐக்கிய இராச்சியத்திலும், அது சார்ந்த பொதுநலவாய நாடுகளிலும், பெரும்பாலான ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் சமூக மானிடவியல், பண்பாட்டு மானிடவியலில் இருந்து வேறுபட்ட தனித் துறையாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

இது பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டத்தை நடைமுறைபடுத்துவதில் கடற்படை மற்றும் காவல் துறைகளின் செயல்பாடுகளில் உள்ள ஓட்டைகளை ஆராய்ந்தது.

வாணன் ஆண்ட சிறுகுடி என்னும் ஊரின் நீர்த்துறையில் குரவை ஆடினர் .

abjure's Usage Examples:

solemnly abjured the sovereignty of the Spanish king (July 24).


When on the 7th of November 1793 Gobel, bishop of Paris, was intimidated into resigning his episcopal office at the bar of the Convention, Gregoire, who was temporarily absent from the sitting, hearing what had happened, hurried to the hall, and in the face of a howling mob of deputies refused to abjure either his religion or his office.


He was asked whether certain books had been written by him and whether he was prepared to maintain or to abjure what he had written.


When he came into the theatre the proconsul urged him to "revile Christ," and promised, if he would consent to abjure his faith, that he would set him at liberty.


The final judgment found no proof of heresy, but compelled him to abjure sixteen errors, rather extorted than extracted from his writings, suspended him from his see for five years, and secluded him to the Dominican cloister of Sta Maria sopra Minerva.


His experiences here were unsatisfactory, but he abjured duly and was rewarded by being presented with twenty francs and sent about his business.


He was condemned to abjure or be burnt; and preferring the former alternative, was committed to the Fleet prison and afterwards to the Austin Friars in London.


He abjured Calvinism, and was called to the bar in Paris.


In 1832 Mehemet Ali gave him the dignity of bey without requiring him to abjure his religion; and in 1836 he received the rank of general, and was appointed head of the medical administration of the country.


and his court, abjured his errors, and was set at liberty.

Synonyms:

recant, disown, renounce, resile, repudiate, forswear, retract,Antonyms:

claim, take office, admit, accept, repel,

abjure's Meaning in Other Sites