<< folksongs folktale >>

folksy Meaning in Punjabi ( folksy ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?)ਆਸਾਨ, ਮਿਸ਼ੂਕੇ, ਬਸ, ਜਮਹੂਰੀ, ਕਿਸਮ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ,

ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨ, ਰਵੱਈਏ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ.,

Adjective:

ਜਮਹੂਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ,

folksy ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ:

 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿਚ, ਉਸਦਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ 2 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੈਨਲ ਨੇ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਇਬਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ "ਦਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ" (ਭਾਵ ਬਸਤੀ) ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ (2018) .. ਬਸੰਤ ਕੌਰ (ਬੁੱਢਾ ਰੂਪ)।

ਉਹ ਦੋਨ੍ਹੋਂ ਕਾਲੋਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਸ ਗਏ।

ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਫਿਲਮਫੇਅਰ ਅਵਾਰਡ, ਦੋ ਸਰਬੋਤਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਬੋਤਮ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਲਈ ਅਵਾਰਡ ਕਰਮਵਾਰ [ [ਖੂਬਸੂਰਤ]] (1980), ਖੂਨ ਭਰੀ ਮਾਂਗ (1988) ਅਤੇ ਖਿਲਾੜੀਓਂ ਕਾ ਖਿਲਾੜੀ (1996) ਵਿੱਚ ਕਰਮਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂਟਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਖੜਗਪੁਰ, ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ-ਡੇਟਾਬੇਸ, ਈ-ਜਰਨਲਜ਼ ਅਤੇ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਨਵਾ-ਏ-ਵਕ਼ਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਤਬਸਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਜਨਰਲ ਸਰਟਿਫਿਕੇਟ ਆਫ ਸੇਕੇਂਡਰੀ ਏਜੁਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸਿਕਸਥ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਹੇਠਲਾ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਅ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਸਾਧਾਰਣਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਵਿੱਚ ਸੀ ਗਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ।

ਡਾਂਸ ਅਕਸਰ ਰਿੰਗ ਡਾਂਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਚ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੰਗੜੇ ਜਿੰਨਾ ਇਨਾ ਰਜਾਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਰੀ ਮਿਹਰ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

folksy's Usage Examples:

The struggling company is run by the benevolent and folksy Andrew Jorgy Jorgenson (Gregory Peck) and is the primary employer in its small Rhode Island town in New England.


heart (Locksley Hall), and maxims have generally been associated with a "folksy" or "copy-book" approach to morality.


and a horn that plays "The Eyes of Texas", and spouts a steady stream of folksy homilies.


Matlock is a renowned, folksy yet cantankerous defense attorney who is worth every penny of his "100,000 fee.


with folksy harmonies, acoustic guitars, and songs that told inquiring minds way more than they wanted to know.


Woomble credited Jones with influencing the sound of the band's previous album, The Remote Part, but noted that Warnings/Promises had more of my influence on it, bringing it into roots and folksy territories.


co-creators of a distinct Canadian comic strip style of that time, with ornately detailed drawings and a simple, folksy humour style.


about technology in general, or alternatively as having a provincial or folksy attitude toward technology.


Known for his Southern drawl, his characters with a folksy-friendly personality, and his gruff but friendly.


The ugly side of the American psyche this draws out is characterized by an incarnation of Uncle Sam who unleashes a torrent of interminable verbosity in a folksy, foul-mouthed style whenever he appears.


Carnes has a folksy yet precise writing style, often engaging in wordplay and the use of literary allusions.


org's review commented on the band's more stripped-down sound on this record: On their latest effort the band have dropped most of the Irish instruments and arrangements from their sound and focused more on a punk sound with a folksy edge to it.Synonyms:

homespun, cracker-barrel, rural,

Antonyms:

urban, factory-made, informality, rhetorical,

folksy's Meaning in Other Sites