<< folliculitis follow >>

follies Meaning in Punjabi ( follies ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?)ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਮੂਰਖ ਕੰਮ, ਮੂਰਖਤਾ, ਗਧਾ, ਫਲੈਸ਼, ਪਾਪ,

follies ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ:

ਚੁਟਕਲਾ ਕਿਸੇ ਰਸਮਈ ਕਟਾਖਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਪਰ ਚਿੰਨ੍ਹਕ ਵਾਰਤਕ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਪਵਾਦ, ਵਿਰੂਪਣ, ਦੋਸ਼, ਅਣਜਾਣਤਾ ਜਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਚੋਭ ਅਤੇ ਉਪਹਾਸਮਈ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ: ਆਰਥਿਕ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ - ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪਏ ਨਿਰੇ ਵਿਕਲਪ (2011), ਅਤੇ ਵਿੰਨਰ ਟੇਕ ਆਲ: ਚਾਈਨਾਜ ਰੇਸ ਫੌਰ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਵ੍ਹੱਟ ਇਟ ਮੀਨਜ਼ ਫਾਰ ਦ ਵਰਲਡ (2012). ਉਹ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਲਕ ਨੂੰ ਬੈਨਰ ਦੀ ਭੰਜਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਮੂਰਖਤਾ ਰਹਿਤ, ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਯੋਧਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਭਾਵਾਦੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਉਸਨੇ ਵਜੀਦ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ।

ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਮਿ. ਡੰਨਿਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਕ ਪੌਲ ਬੈਂਜਾਮੀਨ ਆਸਟਰ (ਜਨਮ ਫਰਵਰੀ 3, 1947) ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਿਖਣ ਅਭੇਦ 'ਬਸ਼ਰਦਿਜ਼ਮ', 'ਸਦੀਵੀਪਨ', 'ਅਪਰਾਧ ਗਲਪ' ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਰਥ ਲਈ ਖੋਜ ਵਿੱਚ 'ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਤਿੱਕੜੀ' (1987), 'ਚੰਦਰਮਾ ਪੈਲੇਸ' (1989), (1990) 'ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਮੌਕੇ', 'ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ' (2002), ਅਤੇ 'ਬਰੂੁਕਲਿਨ ਮੂਰਖਤਾ' (2005) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਮੂਰਖਤਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਲਈ ਲਇਬੱਧਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਉਪਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਸੱਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕ‌ਿ ਨਿਊਟਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਹੈ : ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ  ਜੋਰ ਦੇ ਅਧੀਨ  ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ।

ਵੋਹ ਮੂਰਖਤਾ, ਵੋ ਘਾਮੜਪਣ।

ਉਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਵਿੰਡਸੈਲ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਚਿਮਨੀ ਸਟੈਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾੱਕਰਾਫਟ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1957 ਦੀ ਵਿੰਡਸੈਲ ਅੱਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਐਕਨੋਕਲਾਈਡਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰਿਐਕਟਰ ਦੀ ਅਗਨੀ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਪਦ ਵਿਚ ਸ੍ਰਵਣ ਆਦਿ ਉਚੇਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਸਹਿਚਾਰੀਆ) ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਰਖਤਾ, ਵਿਆਸਨਾਂ ਦੋ ਨੀਵੇਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਵਾਰਥ ਜਾਂ ਲੋਭ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ "ਮੂਰਖਤਾ" ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

follies's Usage Examples:

of the satire in "Ibid" is not so much the follies of students as the pomposity of academic scholarship.


may be made; disgust at the national hypocrisy which can fling over the timidities and follies of politicians, over base greeds and communal jealousies and.


earlier, include two of the follies.


In those early days, one of the projects was to help Simon edit the follies film on the sophisticated flat bed editing machines known as a Steenbeck which was knew to most.


An ornamental farm, ornamental lake, follies, maze, walled garden and glasshouses can be found within it.


example of the follies of misandry and another embodiment of emotionally misaligned women whom Wonder Woman must reform.


Originally designed in the 17th century as a baths park for nobleman Stanisław Herakliusz Lubomirski, in the 18th century Łazienki was transformed by Poland's last monarch, Stanislaus II Augustus, into a setting for palaces, villas, classicist follies, and monuments.


The site also has several grottos and follies, including the Pebble summerhouse, Druid"s Temple, an osteoicon.


This last goes beyond rustication, and is found in fountains and follies, and later rockeries for planting.


Gazebos overlap with pavilions, kiosks, alhambras, belvederes, follies, gloriettes, pergolas, and rotundas.


did, but would not vote for them, saying "I should feel I was morally inculpated in their follies" and added: "I do not aspire to advise my sovereign in.


Velp, is known for the Rozendaal Castle (Kasteel Rosendael) and its water fountain follies (bedriegertjes).Synonyms:

review, Ziegfeld Follies, revue,

Antonyms:

forget,

follies's Meaning in Other Sites