<< blendes blendings >>

blending Meaning in Punjabi ( blending ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?)ਮਿਲਾਉਣਾ, ਮਿਸ਼ਰਣ,

Noun:

ਮਿਸ਼ਰਣ,

People Also Search:

blendings
blends
blenheim
blennies
blenny
blent
blepharism
blepharitis
blepharospasm
bleriot
blesbok
blesboks
bless
blessed
blessed thistle

blending ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ:

ਕੁਨੀਨ ਪਾਊਡਰ ਇੰਨਾ ਕੁੜੱਤਵਾਨ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਜੋ 19 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਡਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਕਤੀਦਾਇਕ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇੱਕ ਅਲਟੀਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰੀ ਉਚਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਬੇਰੋਮੀਟਰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਖਮ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ।

ਅਵਕਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਸਿਟਰਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਪਰਸਪਰ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਗਰੈਵਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਔਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ (ToE) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਥਿਊਰੀ (GUT)।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਣਿਜ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸੰਚਿਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਾਇਓ-ਫਿਊਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਫਿਆਟ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਕਾਰ ਜਿਲਿਆਂ ਜਾਂ ਡਾਕ ਜਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ

ਇਹ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ.  ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ.  ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ "ਸਰੋਤ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣ" ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਰਾਹ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜੋ 1990 ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਲਹੂ-ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਹੂ-ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਤੰਬਰ 1917 ਵਿਚ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: "ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ।

ਅੰਜਲੀ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅੰਜਲੀ (ਕਾਜੋਲ ਦੇਵਗਨ) ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਰਦੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀ - ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਅੰਜਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਉਣਾ

ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੰਡੌਸ਼ਨ (ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ-ਸ਼ਰਤ) ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੇਜ ਫਿਕਸਿੰਗ (ਪੈਮਾਨਾ ਸਥਿਰ ਕਰਨ) ਦੇ ਸਮਸਾਨ ਹੈ।

ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਮਾੜਾ ਸਮਿਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

blending's Usage Examples:

GeologyThe northern parts of Buckbarrow, blending into the slopes of Seatallan, are overlain by drift deposits, much peat being in evidence around Glade How.


blending present and past perspectives, which convey a 30-year-old Swift introspecting on her childhood and recalling the purity of her relationship with an.


Whether persons are in each other's presence or merely within the same community this blending of agendas or dovetailing of motives enables intersubjectivity to occur within these shared endeavors.


The curriculum of this discipline has been framed by blending both theoretical and practical courses.


blending unorthodox ingredients with finesse and expertise to produce one hellishly tasty cocktail!" Alexander, Niall (July 13, 2016).


noted for his compositional blending of contemporary and alternative hip hop with rock.


Known for blending Orthodox Jewish themes with reggae, rock and hip hop.


It symbolizes the blending of culture, strength and unity of the various ethnic groups living in the province.


known blended rosé champagne by blending still red and white champagne wines.


Several elements of T2 3-D: Battle Across Time have been patented by Universal, including the seat drop effect, the blending of live action and film, the trio of projection screens, and the simulated assault weapons.


The construct containing several middle names is common to all systems, but having multiple first names and only one middle and last name is a result of the blending of American and Spanish naming customs.


varieties, field blends allowed effortless, though inflexible, blending.


Its features include:AltiVec acceleratedDisplay Data Channel (DDC) and gamma correction supportHardware accelerated operations for alpha blending, tinting, gradients, stretchingPowerPC native, with support for AmigaOS driversThe original CyberGraphX software for AmigaOS is no longer actively maintained.Synonyms:

combination, conflux, blend, combining, confluence, compounding, merging, homogenization, homogenisation,

Antonyms:

nonalignment, disunion, divergent,

blending's Meaning in Other Sites