<< suffect sufferable >>

suffer Meaning in gujarati ( suffer ગુજરાતી ભાષામાં આ શબ્દનો અર્થ શું છે?)નુકસાન, કાઢી નાખો, પીડા) સહન કરવું, (સજા,

Verb:

મોજ માણવી, મુશ્કેલી માં પડવું, સામેલ કરો, ઘાયલ, સાહા, ઈજા પામે છે, વહન, સહન, પોહન, બીમાર થાઓ, સહન કરવા, સહન કરવું, પજવવુ, સહન કરો, ખોટ ખાય છે, પરવાનગી આપવા માટે, ધીરજ રાખો,

suffer ગુજરાતી ભાષામાં ઉદાહરણ:

થોડા સમય પછી, એક ક્રૂર શત્રુ, ઓબાદિઆહ સ્ટાન, સ્ટાક સાથે ભાવનાત્મક ચાલાકી રમીને તેને ગંભીર રીતે નુકસાનીમાં ઉતારી દે છે.

ડીઝનીએ પોતાના પાર્ક માટે મિયામી અને તામ્પા પ્રદેશની વિચારણા કરી હોવા છતા, તે સ્થળે નહી કરવાના અનેક મોટા કારણોમાંનું એક કારણ વાવાઝોડાઓ હોઇ શકે છે,-ઓર્લાન્ડોનું આંતરિયાળ સ્થળ પણ વાવાઝોડના નુકસાનથી મુક્ત નહી હોવાથી તે દરિયાઇ પ્રદેશોની તુલનામાં ઓછા જોખમવાળા સ્થળ તરીકે ઊભરી આવ્યું હતું.

આ ઉપરાંત ઈચ્છિત ગ્રાહકો પર જાહેરાત વારંવાર માનસિક દબાણ(ઉદાહરણ તરીકે, અયોગ્ય હોવાની લાગણી માટે પ્રેરણા આપવી)નો ઉપયોગ કરે છે, જે નુકસાનકારક થઈ શકે છે.

(જેમના માટે પાણી શુદ્ધિકરણની પૂરતી વ્યવસ્થા નથી અને જે પાણી નુકસાન પહોંચાડવા કરતા ફાયદો વધારે કરે છે.

મંતવ્યો ઉપલબ્ધ છેઃ વધુ પ્રમાણમાં થતા પ્રદૂષણમાં ઘટાડો કરવા (Mitigation) શાંત પાડવું; વૈશ્વિક ઉષ્ણતાને ઉંઘુ કરવા વોર્મિંગ અને જિયોએન્જિનીયરીંગ (Geoengineering) દ્વારા થયેલા નુકસાનમાં ઘટાડો કરવા માટે અનુકૂળ (Adaptation) થવું.

કચ્છનાં ૧૮૫ વર્ષના નોંધાયેલા ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય ઇતિહાસમાં આ સૌથી તીવ્ર ધરતીકંપ હતો જેમાં ૧૮,૦૦૦ ઉપરાંતના લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા અને હજારો ઘર નાશ પામ્યા હતાં અને જાનમાલ સાથે અબજો રૂપિયાનું નુકસાન થયેલ હતુ.

ત્યાર બાદ અદાલતે એવું ફરમાન કર્યું હતું કે એક જાહેર અધિકારી તરીકે રોડ્રીગ્યુઝ લાગણીયુક્ત તણાવ માટે કાનૂની રીતે નુકસાન વસૂલી શક્યા ન હતા.

કેટલીકવાર તેઓ ધાર્મિક મહત્વ ધરાવતા હોવાથી તેને કોઈ નુકસાન ન કરતા હોવાથી ખજાનો છુપાવેલી જગ્યાને અંકિત કરવા માટે પણ વપરાયા છે.

ધ્રુજારી અને જમીનમાં ફાટ પડવી એ ધરતીકંપની મુખ્ય અસરો છે અને તેના કારણે ઈમારતો અને તેના જેવા અન્ય માળખાઓને વત્તા કે ઓછા અંશે સૈદ્વાંતિક રીતે નુકસાન પહોંચે છે.

જો તેની ત્વરિત સારવાર ન કરવામાં આવે તો સંધિ રૂધિરસ્ત્રાવ સાંધાને કાયમી નુકસાન પહોંચાડી શકે અને તેને વિરૂપ કરી શકે છે.

ત્વચા ધોવા સમયે, જરૂરી ન હોય તેવી જલીય ક્રિમના ઉપોયગ નુકસાનકારક પ્રક્રિયા આ આવરણને દૂર કરે છે અને ત્વચાને અસુરક્ષિત બનાવે છે.

નાણાકીય નુકસાન વીમો વ્યક્તિ અને કંપનીઓને નાણાકીય જોખમની સામે રક્ષણ પુરું પાડે છે.

ધિરાણનું જોખમ સામાન્ય રીતે મેગાપ્રોજેક્ટ્સ તરીકે ઓળખતા ખૂબ જ મોટા રોકાણના પ્રોજેક્ટના સંદર્ભમાં ખૂબ જ વ્યાપક અને ખાસ કરીને નુકસાનકર્તા હોય તેવું જોવા મળ્યું છે.

suffer's Usage Examples:

Nine bystanders were wounded by stray bullets fired by the officers and ricocheting debris, but none suffered life-threatening injuries.


In 1673, over a period of three months, the 128 monks of the southern Shaolin Temple defeated the Xilu army without suffering a single casualty.


Third version In Tekken 3, Yoshimitsu visits Bosconovitch, who is suffering from a disease that he caught when he built the Cold Sleep machine.


DeathDavenport stopped working after suffering a series of strokes in the 1990s.


However, the government suffered several attacks and in December 1977, Soares lost the voting of a confidence resolution because all the opposition, the Democratic and Social Center, the Social Democrats and the Communists united in order to vote against it, and so, the Soares' government fell.


instances the [clinical] care was so poor that patients suffered serious deteriorations in health" (Part 1, p.


However, the N-Gage brand still suffered from a poor reputation and the QD did not address the popular complaint that the control layout was too cluttered.


Due to an overcommitment of resources early in the war, the Australian economy suffered badly.


The story describes a young woman and her husband, who imposes as a rest cure on her when she suffers "temporary nervous depression" after the birth.


In a famous case in the mid 1850s, he trephined a skull when the patient suffered great pressure on the brain following.


exactly to fit and answer each other, they lay down in one of them the malefactor that suffers, upon his back; then, covering it with the other, and so.


Setters suffered from Alzheimer's disease from around 2016 and from 2018 was in a residential care home.


A reliable seamer who never suffered serious injury despite several lesser niggles, he played three Test matches in 1991 and 1993, and four One Day Internationals in 1993 and 1994.Synonyms:

have, collapse, break down, crock up, receive, crack, experience, crack up, cramp, break up, sustain, get,

Antonyms:

reject, refuse, criminalise, outlaw, disinclination,

suffer's Meaning in Other Sites