<< sibilator siblings >>

sibling Meaning in gujarati ( sibling ગુજરાતી ભાષામાં આ શબ્દનો અર્થ શું છે?)ભાઈ, સમાન પિતા અથવા માતાના બાળકો,

Noun:

સમાન પિતા અથવા માતાના બાળકો,

People Also Search:

siblings
sibs
sibship
sibyl
sibyllic
sibylline
sibyls
sic
sicanian
siccative
siccatives
sice
sichuan
sicilian
siciliana

sibling ગુજરાતી ભાષામાં ઉદાહરણ:

૨૦૨૦માં મૃત્યુ ધીરુભાઈ ઠાકર સવ્યસાચી સારસ્વત પુરસ્કાર એ ગુજરાત, ભારતમાં કલાક્ષેત્રે વિશિષ્ટ પ્રદાન બદલ અપાતું એક સન્માન છે.

માહિતી ચોકઠામાં કે નકશા પર તકલીફ હોય તો હર્ષભાઈ નો સંપર્ક કરવો.

આ પૂજાને જયસિંહ સુરી, સારાભાઈ નવાબ અને અન્ય શ્વેતાંબર લોકોએ વધુ પ્રખ્યાત કરી છે.

છોડ અગ્નિકુંડમાં ઊગેલું ગુલાબ એ ૧૯૯૨માં પ્રકાશિત થયેલું મહાદેવભાઈ દેસાઈનું જીવનચરિત્ર છે, જેના લેખક એમના જ પુત્ર નારાયણ દેસાઈ છે.

તેમની પ્રવૃત્તિઓથી તેમને મૃદુલા સારાભાઈ અને વિજયા લક્ષ્મી પંડિત તેમજ આસામ વિધાનસભાના તત્કાલીન સભ્ય ઓમો કુમાર દાસ સાથે કામ કરવાની તકો મળી, જેમની સાથે તેમણે ૧૯૪૨ માં લગ્ન કર્યા.

રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્રતાની લડત, સ્વરાજ્ય કે લોકહિતના કાર્યો આદિમાં વિઠ્ઠલભાઈ કશી મહત્વપૂર્ણ ઉપલબ્ધી ન મેળવી શક્યા પરંતુ તેમની વિનોદી અને બુદ્ધિમાન વકૃત્વ કળા, બ્રિટિશ રાજના અધિકારીઓની ઝાટકણી આદિને કારણે તેમને નામના મળી.

ભાઈ-બહેનો શરૂઆતથી જ ક્રાંતિવાદના અનુયાયી બનવા લાગ્યા.

આ ચરિત્રકથા મહાદેવભાઈની બહુમુખી પ્રતિભાને ઉજાગર કરે છે.

કપડવંજ તાલુકો કાભાઈના મુવાડા ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના મધ્ય ભાગમાં આવેલા ખેડા જિલ્લામાં આવેલા તથા પહેલાંના સમયમાં વ્યાપારીક તેમજ લશ્કરી મહત્વ ધરાવતા એવા કપડવંજ તાલુકાનું એક ગામ છે.

મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ તૃતિય, મહાત્મા ગાંધી, સરદાર પટેલ અને ભુલાભાઈ દેસાઇ પણ તેમના આદર્શ હતા.

ભારતની આઝાદી બાદ તેમણે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સાથે મળીને એક તરફ ચીન સામે અને બીજી તરફ પાકિસ્તાન સામે આસામની સાર્વભૌમત્વ સુરક્ષિત કરવા માટે કામ કર્યું હતું.

૧૯૬૬: દિવાન બલ્લુભાઈ શાળા, અમદાવાદ.

sibling's Usage Examples:

Although Internet Explorer 5 ran only on Windows, its siblings Internet Explorer for Mac 5 and Internet Explorer for UNIX 5 supported Mac OS X, Solaris and HP-UX.


Among his younger siblings were Mieszko (died 1242), Henry III the White (d.


In that case, the student has the option to join the house their sibling is in, or to join a new one.


Artaxias II had two siblings: a younger brother called Tigranes III and an unnamed sister who possibly married King Archelaus of Cappadocia.


discovers that Robert Baratheon"s heir Joffrey and his siblings were in fact incestuously fathered by Jaime.


sibling-in-law is the spouse of your sibling, or the sibling of your spouse, or the person who is married to the sibling of your spouse.


One of their biggest findings was that the parent-child relationship was positively stronger compared to those children with siblings.


His siblings Álvaro Velho Cabral, Teresa Velho Cabral, wife of Fernão Soares de Albergaria, and Violante Velho Cabral, wife of Diogo Gonçalves de Travassos also established settlements in the Azores with their families.


Clara and Henry were married in 1867, but were also step siblings Harris had remarried to Pauline Rathbone, Henry's mother.


eldest son"s son"s son) inherits the title before siblings and similar, this being termed "by.


The excitement of finding Queen is quickly gone when it is reported that there has been a robbery of forty thousand dollars in securities and jewels from the Tower Mansion owned by siblings Hurd Applegate and Adelia Applegate.Synonyms:

quint, family unit, sib, twin, half blood, quad, family, triplet, relative, quin, relation, quadruplet, quintuplet,

Antonyms:

absolute, connectedness, unconnectedness, ancestor, descendant,

sibling's Meaning in Other Sites