<< aune auntie >>

aunt Meaning in gujarati ( aunt ગુજરાતી ભાષામાં આ શબ્દનો અર્થ શું છે?)કાકી, પીસી માતા, માસીના માતા,

Noun:

મામી, કાકી, પિતરાઈ, પીસી,

People Also Search:

auntie
aunties
auntly
aunts
aunty
aupair
aupairs
aura
aurae
aural
aurally
auras
aurated
aureate
aureity

aunt ગુજરાતી ભાષામાં ઉદાહરણ:

નિસન્તાન કાકી એ પછી અણ્ણા ને બોમ્બે લઇ આવ્યા (હાલ મુંબઇ તરીકે ઓળખાય છે) અને તેને શિક્ષણ અપાવ્યુ.

કાકીન્ડા પૂર્વ ગોદાવરી જિલ્લાનું મુખ્ય મથક છે.

બ્લેક ડે અથવા તો કાળો દિન (14મી એપ્રિલ) એકાકી કે કુંવારા લોકોનો ઉજવણી માટેનો દિન.

કાકી ગીત ટોચનાં ગીતોમાં સ્થાન પામવાને નિષ્ફળ ગયું હોવા છતાં પણ આ જૂથે જાન્યુઆરીના અંત ભાગમાં પોતાનું પ્રથમ આલ્બમ બનાવવા માટે સ્ટુડિયોમાં સતત બે દિવસ પસાર કર્યા આ આલ્બમના નિર્માતા હતા રોજર બાઇન.

આમ માલી ડોશી કથાનાયક કાળુની કાકી છે.

કાકી પ્રદર્શનમાં કૂચિપૂડિમાં 'જાતિસ્વરમ' અને તિલ્લના નો સમાવેશ થાય છે જ્યારે નૃત્યમાં ઘણી રચનાઓ છે જેમાં નર્તક ભગવાનમાં વિલિન થઈ જવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે, અર્થાત આત્માનું પરમાત્મા સાથે મિલન.

તે દરમિયાન માર્કો પોલોના માતાનું મૃત્યુ થતાં તેમના કાકા અને કાકીએ તેમને ઉછેર્યા હતા.

તેઓ ભારતીય વૈજ્ઞાનિક વિક્રમ સારાભાઈના કાકી હતા, જેમને ભારતીય અવકાશ કાર્યક્રમના પિતા માનવામાં આવે છે.

ફરીદુદ્દીન ગંજશકર, કુતુબુદ્દીન બખ્તિયાર કાકી, અને મોઇનુદ્દીન ચિસ્તી તેમના પૂર્વગામીઓ હતા.

દુર્ગાબાઈનો જન્મ આંધ્ર પ્રદેશના રાજમુંદરી જિલ્લાના કાકીનાડા ખાતે એક બ્રાહ્મણ પરિવારમાં થયો હતો.

આ આલ્બમમાં "પેરાનોઇડ"નો પણ એકાકી ગીત તરીકે સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો અને તે ટોચનાં 20 ગીતોની યાદીમાં સ્થાન પામ્યું હતું.

આ ઉત્સવ દર વર્ષે સપ્ટેમ્બર માસમાં ઉજવાય છે અને તેમાં મેહરૌલીમાં સ્થિત 13મી સદીના સૂફી સંત, ખ્વાજા બખ્તિયાર કાકીની સમાધિ પર ફૂલો અને ફૂલો ગૂંથેલા પંખાથી પંખો નાખવામાં આવે છે, ખ્વાજાની સમાધિની બાજુમાં યોગમાયા મંદિર પણ આવેલું છે.

બોટાદ જંકશન રેલ્વે સ્ટેશનથી પુણે, હૈદરાબાદ, કાકીનાડા, આસનસોલ, દિલ્હી સરાઇ રોહિલ્લા અને કોચુવેલી જવા માટે સીધી ટ્રેન મળે છે.

aunt's Usage Examples:

he briefly lived with his aunt in Folkestone, to whom he claimed three palmists across the world had informed him he was to be murdered at "the hands of.


Niasse again produced what he flaunted as an official document signed by the head of state.


to have a "horrific deepness" which causes them to be "hauntingly" disharmonious with the muffled, pitch-shifted vocal samples.


While stationed at Fort Malden during the War of 1812, Richardson witnessed the execution of an American prisoner by Tecumseh's forces at the River Raisin, a traumatic experience which haunted him for the rest of his life.


Danny wants the band to leave but Kate insists on taunting the crowd.


removed to Staunton, near Gloucester, where he died, in fearfully reduced circumstances on 5 August 1852, aged 74.


A step-uncle is the spouse of someone"s parent"s sister (aunt) or brother (uncle) and is not the father of someone"s cousin, except when the sibling.


Most of the trip was in a jaunting car, an Irish open-air two-wheeled cart drawn by a single horse—which because.


It is only when Esperanza meets Rachel and Lucy's aunts, the Three Sisters, and they tell her fortune, that she realizes that her experiences on Mango Street have shaped her identity and that it will always be with her, even if she leaves.


Bar is the operation area of John Gaunt and is located in the Pit, a slum area of Cynosure, a pan-dimensional city to which all dimensions connect.


Spider-Man is also in The Infinity Gauntlet voiced again by Josh Keaton, and he appears in Marvel Super Hero Squad Online voiced by Mikey Kelley.


Her mother and aunt had been raised in the Montaukett culture, which was important to Ward.


Kazuya, influenced by Devil, knocks Heihachi out of the room with his psychic power and taunts Jin to wake him up.Synonyms:

great-aunt, grandaunt, aunty, kinswoman, auntie, maiden aunt,

Antonyms:

great-uncle, kinsman, nephew, male sibling, uncle,

aunt's Meaning in Other Sites