<< aberrating aberrational >>

aberration Meaning in gujarati ( aberration ગુજરાતી ભાષામાં આ શબ્દનો અર્થ શું છે?)વિકૃતિ, ઉન્મત્ત, સ્ખલન, અસ્થાયી સ્મૃતિ ભ્રંશ, ઉન્માદ, બદનામી, ગેરમાર્ગે દોરવું,

Noun:

ઉન્મત્ત, સ્ખલન, ઉન્માદ, બદનામી, ગેરમાર્ગે દોરવું,

People Also Search:

aberrational
aberrations
abessive
abet
abetment
abetments
abets
abettal
abettals
abetted
abetter
abetters
abetting
abettor
abettors

aberration ગુજરાતી ભાષામાં ઉદાહરણ:

અતિશય દારૂના ગેરઉપયોગની એકત્રિત ઝેરી અસરોના કારણે દારૂ મગજ સહિત શરીરના લગભગ તમામ અવયવોને નુકસાન કરે છે, મદ્યપાનના જોખમોમાંથી વિસ્તૃત તબીબી અને મનોવૈજ્ઞાનિક વિકૃતિઓ ઉદ્દભવે છે.

બંનેમાં ‘ગંભીર’ શબ્દ સમાન છે (મતલબઃ તાજેતરમાં થયેલો હુમલો ), આથી ચિત્તભ્રમણા અને ડિમેન્શિયામાં ઘણી તબીબીય વિશેષતા(એટલે કે રોગના લક્ષણો), વિકાસ સંબધિત અસક્ષમતા અથવા લક્ષણોના સમયગાળા જેવા મહત્વપૂર્ણ અપવાદ સહિત ધ્યાન ક્ષતિ હાઈપરએક્ટિવટી વિકૃતિ સમાન જોવા મળે છે.

આ નિયમો વૈશ્વિક સ્તરે સ્વિકૃતિ પામ્યા નહોતા.

મદ્ય-ઉપયોગની વિકૃતિ ધરાવતા પુરૂષો મોટાભાગે અહંપ્રેમી અથવા અસામાજિક વ્યક્તિત્વ વિકૃતિ, દ્વિધ્રુવી વિકૃતિ, માનસિક બિમારી, આવેગ વિકૃતિ અથવા ધ્યાનની ખામી/અતિપ્રવૃત્તિ વિકૃતિની સહ-ઘટનાનું નિદાન ધરાવતા હોય છે.

માનસિક વિકૃતિઓ જાતિ આધારીત અલગ હોય છે.

તે યકૃતના રોગ, કમળો, પિત્તપ્રકોપ, કફરોગ અને શ્વાસની વિકૃતિમાં હિતકારી છે.

લાંબા સમયનો દારૂનો દુરૂપયોગ યકૃતની બિમારી, સ્વાદુપિંડનો સોજો, વાય, ચેતાવિકૃતિ, મદ્યજનિત વિસ્મૃતિ, હ્રદયરોગ, પોષણની ખામીઓ અને જાતિય નબળાઇ અને છેવટે જીવલેણ બની શકે છે.

દીર્ઘકાલીન દારૂ દુરૂપયોગના પ્રત્યક્ષ પરિણામ તરીકે ભય વિકૃતિ ઉત્પન્ન અથવા વધુ ખરાબ કરી શકે છે.

સત્યાનો પતિ અજય દુર્ગુણો અને વિકૃતિનો માણસ છે.

હાલમાં પ્રાપ્ય પરિક્ષણો સિસ્ટીક ફાઇબ્રોસિસ (cystic fibrosis), સિકલ સેલ એનેમિયા (sickle cell anemia) અને હન્ટીન્ગ્ટનના રોગ (Huntington’s disease) જેવી અસામાન્ય વંશસૂત્રીય વિકૃતિઓ સાથે સંકળાયેલા પરિવર્તનો શોધવામાં મદદરૂપ થાય છે.

ઉદાહરણો એ TNFα, lectin મનન બંધન, CTLA4 તરીકે ઓળખાય પ્રોટીન માટે કોડિંગ જનીનો સમાવેશ થાય છે, TGFβ, [13] ડીસી સાઇન ઇન કરો, PLCE1, અને HLA-BA સામાન્ય આનુવંશિક વિકૃતિ ઓફ આફ્રિકન માં જીન ભિન્નતા માંથી માનવ leukocyte એન્ટિજેન ખાસ સ્વરૂપો છે, શર્કરા 6-ફોસ્ફેટ ડિહાઈડ્રોગ્નાઇઝ ઉણપ તરીકે ઓળખાય છે, જે જોખમ વધારો દેખાય છે.

કેટલાક કિસ્સામાં વિકૃતિ સુધારામાં અસ્થિમય ટુકડાઓ દૂર કરવા અથા મેરૂદંડ માટે સ્થિરતા જોગવાઇ પ્રદાન કરવાનો સમાવેશ થાય છે.

વધુમાં, પાશ્ચાત્ય ભણતર, સંસ્કૃતિ વગેરેના પ્રભાવથી સ્થાનિક સંસ્કૃતિમાં પણ પરિવર્તન આવવા લાગ્યું અને હિંદુ સમાજની પ્રાચીન વિકૃતિઓ પ્રત્યે સમાજમાં જાગૃતિ આવવા લાગી.

aberration's Usage Examples:

system refers to aberration inherent to certain optical designs or due to imperfection in the lens or other components that results in off-axis point sources.


refraction, which makes use of the longitudinal chromatic aberration of the eye.


This setup requires that the beam diameter is very small compared to the length of the telescope; otherwise undesirable aberrations will be introduced.


ἔρως, ἔρωτος (érōs, érōtos) erogenous, erotic, erotomania, erotophilia, erotophobia err- stray Latin errare aberrance, aberrancy, aberrant, aberration, err.


generate chromatic aberration, and spherical aberration if the lens is not aspheric.


deviance: deviations from existing rules can become normalized and lead to aberrational behaviors Organizational insulation: when organizations do not get feedback.


monochromatic (minimizing chromatic aberration) and narrow (minimizing spherical aberration).


This optical aberration is generally most visible as a coloring and lightening of dark edges.


It can also correct optical aberration.


He identified the source of human aberration as the reactive mind, a normally hidden but always conscious area of the mind, and certain traumatic memories (engrams) stored in it.


In optics, aberration is a property of optical systems, such as lenses, that causes light to be spread out over some region of space rather than focused.


Individuals with the disorder have many symptoms including delayed psychomotor development and various ocular aberrations.


It is unique for what Mikhailov called "aberrational" features: several fragments have slitlike pore canals and lack ornamentation.Synonyms:

aberrance, chromosomal aberration, chrosomal abnormality, deviance, abnormalcy, chromosonal disorder, chromosomal anomaly, aberrancy, abnormality, warp, deflection,

Antonyms:

conformity, normalcy, abnormal, averageness, normality,

aberration's Meaning in Other Sites