<< funis funked >>

funk Meaning in Punjabi ( funk ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?)ਫੰਕ, ਭਿਆਨਕ ਡਰ, ਕਾਇਰ, ਬਚੋ,

Noun:

ਘਬਰਾਹਟ, ਡਰ, ਡਰ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਾਇਰ,

Verb:

ਘਬਰਾਹਟ, ਡਰ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਡਰੋ, ਬਚੋ, ਡਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ,

People Also Search:

funked
funkier
funkiest
funking
funks
funky
funned
funnel
funnel shaped
funneled
funneling
funnelled
funnelling
funnels
funner

funk ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ:

ਇਲੁਰ-ਟੋਸ਼ਿੰਟ ਫੰਕਸ਼ਨ,।

ਇਸ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਈਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ, ਸਪੈਸ਼ੀਅਲ (ਸਥਾਨਿਕ) ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਂਗੁਲਰ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਫੈਕਟਰ (−1)L ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ L, L ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਐਂਗੁਲਰ ਮਕੈਨਿਕਸ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਹੈ।

3.2" 1229ਕੇ – ਡੋਟ (ਆਰਜੀਬੀਡਬਲਿਉ, ਹਰ ਪਿਕਸਲ ਦੇ ਚਾਰ ਬਿੰਦੂ: ਵਾਧੂ ਸਵੈਦ ਬਿੰਦੂ) ਵੀਜੀਏ ਐਲਸੀਡੀ ਡਿਸਪਲੇ ਜ਼ੂਮ” ਫੰਕਸ਼ਨ।

ਇਹ ਇਹੀ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਮਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਸਤਵਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ।

ਇਸਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸਥਿਰਤਾਵਾਂ ਸਥਾਨਿਕ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਤ ਵਿਆਖਿਆ ਵਾਲੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤਰੰਗ-ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਇੱਕ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਸਹਿ-ਰੂਪਾਂਤਰਨ (ਸਾਪੇਖਿਕ ਕੋਵੇਰੀਸਅੰਟ) ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਾਪਣਯੋਗ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੋਲੈਪਸ ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਗਣਿਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਧ-ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋਕ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੈਵੀਸਾਈਡ ਸਟੈੱਪ ਫੰਕਸ਼ਨ।

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨਿ ਕਿ, ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾੱਪ ਬਦਲ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿਵਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਕਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਦੀ ਮਨੋਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਥਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕਥਾ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਪ੍ਰਾੱਪ ਵਿੱਚ “ਫੰਕਸ਼ਨ” ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਗਰੀਮਸ ਵਿੱਚ “ਪਾਤਰ”) ਜੋ ਇੱਕੋ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

funk's Usage Examples:

The album explores the genres of pop rock, soft rock, jazz, reggae, world, acoustic rock, dance-rock, and funk rock.


The album closes with its fifteen-minute title track; an AllMusic review of the album cites Mirror Man as one of the key tracks of Beefheart's entire career, adding, Probably the catchiest tune Beefheart ever wrote, 'Mirror Man' has an almost funky, hip-swaying groove.


Vocalist Mick Pyro has commented that there are very few musicians performing authentic modern soul and that the band's aim is to combine the energy of the New York Dolls with the funk and soul qualities of The Roots.


Rare groove is primarily associated with funk, R"B and jazz funk.


swamp pop, New Orleans rhythm and blues, Louisiana blues, country, cajun/zydeco, funk, soul and gospel with harmonic vocals.


Q magazine [A] funk-driven return to familiar ground, laced with dark imagery, beefy hooks and sharp vocal trading.


The terse videogame-funk sounds of Computer Game would have a strong influence on the emerging electro and [hop music] genres; the song's use of video game sounds and bleeps has been described as ahead of their time and as having a strong influence on 1980s hip hop and pop music.


favour and him out of the boat we could have won even then, but "Ducker" funked the oncoming penny steamers and, instead of jumping overboard as he should.


manically between bass-heavy trip-hop, lush pop interludes, lo-fi funk, [and] shimmery synth-pop", further naming its video as a "hyperactive collage of imagery".


R"B) is a music genre that combines rhythm and blues with elements of pop, soul, funk, hip hop and electronic music.


Nate Chinen of The New York Times complimented her original lyrics and called the music a glossy admixture of breezy funk, dub and jazz-inflected soul.Synonyms:

Casimir Funk,

Antonyms:

ride, ascend, elation,

funk's Meaning in Other Sites