<< disgusts dish aerial >>

dish Meaning in Punjabi ( dish ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?)ਪਕਵਾਨ, ਭੋਜਨ, ਡਿਸ,

Noun:

ਪਕਵਾਨ, ਕਰ, ਮੋਰੀ, ਸਨਕੀ, ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਡਿਸ਼,

Verb:

ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੋਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਬਣਾਉ,

dish ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ:

ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਿਕਨ 65 ਬੁਹਾਰੀ ਹੋਟਲ ਚੇਨ ਦੇ ਏ. ਐਮ. ਬੁਹਾਰੀ ਦੀ ਕਾਢ ਵਜੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਕਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਪਕਵਾਨ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਕਵਾਨ ਡੇਲੀ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: Daily Punjab Times) ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੀ.ਟੀ. ਲਾਇਵ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਹੈ।

ਮੰਗੋਲੀਆਈ ਪਕਵਾਨ 3 ਡੀ ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ, ਹਾਰਟ, ਟ੍ਰਾਂਸ-ਗੁਦੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | 3 ਡੀ ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ ਡੇਟਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 4D (3-ਸਪੇਸਿਕ ਅਯਾਮਾਂ ਅਤੇ 1-ਸਮਾਂ ਦੇ ਮਾਪ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ 3 ਡੀ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ |।

ਇਹ ਲੇਬਨਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਕਵਾਨ ਹੈ।

 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪਕਵਾਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪਕਵਾਨ ਇਹ ਲਿਸਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਦੈਸੇਰਟ ਕੇਕ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੂਲ ਸਮਗਰੀ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਜ਼ਦਵਾਨ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਆਦੀ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪਕਵਾਨ ਵੀ ਹੈ।

ਤਮਿਲ ਪਕਵਾਨ ਭੇਲਪੁਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਟਪਟਾ ਸਨੈਕ ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਦਵੀਪ  ਦਾ ਪਰਸਿੱਧ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਦੀ ਚਾਟ ਹੈ।

ਚੋਲ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੇਨਗਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਨੁਸਖਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਪੋਂਗਲ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਹਨ।

ਤਸਵੀਰ:Korean cuisine 1.jpg|ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਪਕਵਾਨ

dish's Usage Examples:

Generally, partworks cover specific areas of interest, such as sports, hobbies, or children's interest and stories such as PC Ace and the successful The Ancestral Trail series by Marshall Cavendish Ltd.


Organizations preserving Swedish cultureAmerican Swedish Institute, Minneapolis, MNAmerican Swedish Historical Museum, Philadelphia, PAConcordia Language Villages (Swedish Language Camp)Gustavus Adolphus College, St.


Leaves are simple, alternate, and exstipulate with long petioles up to 15 cm (6 in) long which are roundish and pulvinate.


American Family Insurance, for which participants make a derby car from a horseradish root and race the "vehicles" during the festival.


In the liner notes, Malmsteen dedicates the album to the memory of the late Swedish prime minister Olof Palme.


Cuisine The most popular dish from Motril is migas (crumbs), made of bread.


Chili crab and black pepper crab are two quintessential dishes that dominate the scene and are greatly recommended to tourists.


List of choux pastry dishes List of pastries  food portal v t e.


Actor for Martin (dishonourable mention) Worst Screenplay (dishonourable mention) Worst Non-Human for The Killer Bats (dishonourable mention) However,.


and security camera footage released after the shooting shows Bryant brandishing a knife and charging two women consecutively, leading up to the moment.


In 1932, Grade began publishing stories and poems in Yiddish, and in the early 1930s was among the founding members of the Young Vilna experimental group of artists and writers.Synonyms:

gravy holder, sugar bowl, casserole, butter dish, container, dishware, serving dish, Petri dish, ramekin, boat, sauceboat, gravy boat, watch glass, ramequin, coquille, bowl, crockery,

Antonyms:

common, stay, dispose, indispose, inferior,

dish's Meaning in Other Sites