<< contorting contortional >>

contortion Meaning in Punjabi ( contortion ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?)ਤੀਬਰ ਮਰੋੜ, ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਕਾਰ, ਵਿਗਾੜ,

Noun:

ਵਿਗਾੜ, ਸੰਕੁਚਨ, ਮਰੋੜ,

contortion ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ:

ਫ਼ਿਲਮ ਡੈੱਡਪੂਲ ਵਿੱਚ, ਵੈਡ ਵਿਲਸਨ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਉਸਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਉਸਦੀ ਅਲ੍ਹੜ ਉਮਰ 'ਚ ਉਸ ਨਾਲ ਲਿੰਗਕ ਪਛਾਣ ਵਿਗਾੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਦਾਸੀ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਗਾੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਥਾਨਕ ਤਾਕਤਾਂ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਓਟਮ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ।

ਹਜੂਮੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਿਹਾਜੂ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਕਤਲਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਬੇਕਿਰਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕੇਗਾ।

1992 ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ, ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ — ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਉਦਾਸ ਅੰਤ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਜਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ, ਉਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਸਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪਾਠਕ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਵੇਵ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਸੰਗੀਤਮਈ ਅੰਦਾਜ ਵਿੱਚ ਛੱਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਮਾਈਗਰੇਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਹੈ ਜੋ ਬਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋ ਤੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।

ਵਿਗਾੜ, ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਰੋਗ ।

ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਨੇ 12 ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਗਾੜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।

ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜ ਵੈਟਰਨਰੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

contortion's Usage Examples:

A backbend is a gymnastics, contortion, dance and ice skating move, where the spine is bent backwards, and catching oneself with the hands.


LPC consists of a wide array of cirque specialists, including acrobats, aerialists, contortionists, hand balancers, and foot archers, and other performing.


The practice is intended to bring body and mind together, and no strong exertions or muscular contortions are involved.


Bonnie Patricia Morgan is a female contortionist and actress.


She started as a contortionist street performer as a child.


(Interlude from contortion, cerceaux) Nostalgie (Intro to russian swings) Simcha (Character parade, Russian swings) Gamelan (Contortion) Ephra (Flying.


often worn by swimmers, ballet dancers, wrestlers, rowers, cyclists, contortionists and circus performers, and spandex fetishists may incorporate fantasies.


The gaseous contortions of this emission nebula bear a resemblance to a pelican, giving rise.


In an extreme frontbend, some contortionists can place the.


He was inspired by contortionists since the age of four, giving him the dream of becoming the world"s.


Runge’s gestural use and contortions of amaryllises and lilies in Times of Day have been described as a predecessor to similar.


rowers, cyclists, contortionists and circus performers, and spandex fetishists may incorporate fantasies about these activities into their particular.


Contortion: One contortionist uses balance, strength and flexibility in this jaw dropping feat of contortion on a circular platform.Synonyms:

change of shape, deformation,

Antonyms:

simplicity, honesty, straightness,

contortion's Meaning in Other Sites