<< concocting concoctions >>

concoction Meaning in Punjabi ( concoction ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?)ਮਨਘੜਤ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਤਰਲ,

Noun:

ਤਿਆਰੀ, ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼,

concoction ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ:

ਜਾਪਾਨੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਚੀਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ।

ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਅਤਿਕਥਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਪ ਵਿੱਚ ਅਤਿਕਥਨੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੰਤ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

" ਨੂਤਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨਘੜਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਰਡੀ ਡੇਵਿਡ ਲੀਵਿਟ ਦੀ ਮਨਘੜਤ ਜੀਵਨੀ, ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਰਕ (2007) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜੌਹਨ ਐਡੇਨਸਰ ਲਿਟਲਵੁੱਡ ਅਤੇ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬੁੱਲਸਿਟ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਘੜਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਨੋਵਿਕਾਰ ਦੁਰਸੂਚਨਾ, ਮਨਘੜਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਕਾਰਲ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ "ਪੂਰਨ ਮਨਘੜਤ" ਦੱਸਿਆ।

ਥਣਧਾਰੀ ਮਨਘੜਤ, ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਫੜਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਨਾਮੰਨਣਯੋਗ ਕਥਾ ਜਾਂ ਕਥਨ ਨੂੰ ਗੱਪ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫੈਂਟਸੀ ਦੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹਨ - ਸਿਰਜਨਾਤਮਿਕ ਕਲਪਨਾ; ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਨਘੜਤ ਵਸਤੂ, ਆਦਿ।

ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਮਨਘੜਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਹਲ ਤੇ ਮਤਾਸਬ ਜ਼ਾਇਰ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਕਿੱਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਭਿੜ ਕਾਨਦੇ।

" ਆਪਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ “ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਹੋ”।

concoction's Usage Examples:

cylinders of mint-flavoured "cracknel" (which is a brittle crystalline/sugar concoction extruded in fine hollow tubes).


Various concoctions were formerly created that were believed to be beneficial to one"s health.


The concoction has been referred to as a traditional cure for hangovers, and has appeared in media for decades.


two-stage rockets, and various gunpowder solutions including poisonous concoctions.


The concoction won the title of "Most Creative" in the second annual judged competition.


in the 18th Century when Indian merchants sold a concoction of spices, similar to garam masala, to the British colonial government and army returning to.


After imbibing a concoction, Dane found himself shrunk to the height of six inches, but with his normal strength intact.


The Spaniards recorded the name of the place as Pulangui, a concoction of the name which was later on, as years went by, was converted to Polangui.


concoction that has a less sticky and more custard-like texture.


coctile, coction, concoct, concoction, cook, cookery, cuisine, cuisinier, decoct, decoctible, decoction, excoct, excoction, precocial, precocious, quittor.


This concoction, created by Murniati Widjaja, won a competition to come up with a national.


Brooklyn and served on their Turkey + Durkee sandwich in the "mustardy, vinegary, mayonnaise-based" sauce concoction.


distinctive Dalby"s and other bottles and refill them with their own concoctions and the patent medicine business took off in America.Synonyms:

invention, excogitation, conception, innovation, design,

Antonyms:

disassemble, ending, misconception, finish,

concoction's Meaning in Other Sites