<< aberrating aberrational >>

aberration Meaning in Punjabi ( aberration ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?)ਪਾਗਲ, ਅਸਥਾਈ ਐਮਨੀਸ਼ੀਆ, ਗੁਮਰਾਹ, ਬਦਨਾਮੀ, Ejaculation, ਵਿਗਾੜ, ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ,

Noun:

ਪਾਗਲ, ਗੁਮਰਾਹ, ਬਦਨਾਮੀ, Ejaculation, ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ,

People Also Search:

aberrational
aberrations
abessive
abet
abetment
abetments
abets
abettal
abettals
abetted
abetter
abetters
abetting
abettor
abettors

aberration ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ:

ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਗਸਟਸ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਇਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ. ਵੈਨ ਹਉਟਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਵਲ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਆਨਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਲੁਕੇਮੀਆ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਿਆ।

| ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਡਾਇਨਾਮਾਈ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਨਾਪਾਕ ਬਚਾਅ ਰਾਜ; ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿਣ ਦੇ ਜੋਖਮ, ਗੁਫਾ ਭੰਡਾਵਲੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ, ਲੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਆਦਿ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਨਿਓਨੀਕੋਿਟੋਨਾਈਡ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਮੀਡਾਕਾਲੋਪਰਿਡ ਨਾਲ ਬੀਜ ਦੀ ਸੋਧ, ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਕੀ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚਲੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਬੂੰਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਲੋਨੀ ਢਹਿਣ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਵਿਚ।

ਯੋਨੀ ਦੀਆਂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਥੀਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਲਾਸ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ 'ਸਥਾਪਤੀ') ਨੇ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਤਰਲ ਬੇਰੀਲੀਅਮ ਫਲੋਰਾਈਡ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਐਂਟਰੋਪੀ ਵਿਗਾੜ. ਜੇ. ਫਿਜ਼. ਕੈਮ. ਬੀ, 2007, 111, 13294.।

ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੈਨਿੳਲਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਹਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਜੋ ਦੋ-ਕਾਰਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ "ਆਦਰਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ, ਦੋ ਸਰੋਤ, ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ" ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿਧੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੂਰਜ (ਸੂਰਜ-ਦੇਵਤਾ) ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ (ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਵਤਾ) ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ (ਰੱਬੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੁ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬਧ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ-ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਹੱਦ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ।

ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਡੀਐਨਏ ਰਿਪੇਅਰ ਜੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵੇਖੋ)।

ਰੀਕਨਸਟ੍ਰਕਟਿਵ ਸਰਜਰੀ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੜਨ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੱਟਾਂ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਵਿਗਾੜ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉੱਚ ਮਿਸ਼ਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗਾੜ ਮੂਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਨ-ਪੁਆਇੰਟ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

aberration's Usage Examples:

system refers to aberration inherent to certain optical designs or due to imperfection in the lens or other components that results in off-axis point sources.


refraction, which makes use of the longitudinal chromatic aberration of the eye.


This setup requires that the beam diameter is very small compared to the length of the telescope; otherwise undesirable aberrations will be introduced.


ἔρως, ἔρωτος (érōs, érōtos) erogenous, erotic, erotomania, erotophilia, erotophobia err- stray Latin errare aberrance, aberrancy, aberrant, aberration, err.


generate chromatic aberration, and spherical aberration if the lens is not aspheric.


deviance: deviations from existing rules can become normalized and lead to aberrational behaviors Organizational insulation: when organizations do not get feedback.


monochromatic (minimizing chromatic aberration) and narrow (minimizing spherical aberration).


This optical aberration is generally most visible as a coloring and lightening of dark edges.


It can also correct optical aberration.


He identified the source of human aberration as the reactive mind, a normally hidden but always conscious area of the mind, and certain traumatic memories (engrams) stored in it.


In optics, aberration is a property of optical systems, such as lenses, that causes light to be spread out over some region of space rather than focused.


Individuals with the disorder have many symptoms including delayed psychomotor development and various ocular aberrations.


It is unique for what Mikhailov called "aberrational" features: several fragments have slitlike pore canals and lack ornamentation.Synonyms:

aberrance, chromosomal aberration, chrosomal abnormality, deviance, abnormalcy, chromosonal disorder, chromosomal anomaly, aberrancy, abnormality, warp, deflection,

Antonyms:

conformity, normalcy, abnormal, averageness, normality,

aberration's Meaning in Other Sites