<< nephelite nephews >>

nephew Meaning in marathi ( nephew शब्दाचा मराठी अर्थ)भाचा

Noun:

भाचा,nephew मराठी अर्थाचे उदाहरण:

बहिणीचा मुलगा/मुलगी — भाचा/भाची.

चेन यांचा भाऊ टॉम आल्टर भारतीय चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी अभिनेता आहे तर भाचा जेमी आल्टर क्रिकेट समालोचक आहे.

अशा अनेक कार्यकर्त्यांची याच वेळी, साताऱ्याचे हरी मास्तर (माने) यांचा भाचा हा सातगाव तालुक्यातील आपल्या मामाकडे येत असता मुस्लिम काशिम रजवीचे शिपायांनी त्याला धानोरा येथे अडविले, "तु कोठे जातो आहेस?" असे त्याला विचारले त्याला बाभळीच्या झाडाला बांधुन खुपखुप मार दिला.

आपला भाचा दुर्योधन याला हस्तिनापूरचे राज्य मिळवून देण्याच्या महत्त्वाकांक्षेमुळे शकुनीने पांडवांना द्युतासाठी आमंत्रित केले व हरवले.

नागामूटू वेस्ट इंडीझच्या रोहन कन्हाई आणि ऍल्विन कालिचरण या खेळाडूंचा भाचा आहे.

तो अभिनेता नजर यांचा भाचा होता.

तो कृष्णाचा भाचा असून चक्रव्यूह भेदण्याचे अर्धवट ज्ञान त्याला आईच्या पोटात असतानाच मिळाले होते.

25 जुलै 1629 ला निजामाने विश्वासघाताने भर दरबारात वडील राजे लखुजीराव, भाऊ अचलोजी व राघोजी आणि भाचा यशवंतराव या चौघा कुटुंबियांना एकाच वेळी खुन केला.

कानठकोट किल्ला, भाचाळ, सोलंकी आणि चावडा राजपूत यांचा व्याप.

* पुतणा / भाचा - भावाचा मुलगा.

होमी भाभा हे दोराबजी टाटांच्या पत्नी मेहेरबाई यांचा भाचा लागत.

बिलंदर मामांचा भाचा बोहल्यावर चढणार, बाईविना घराला हक्काची सूनबाई मिळणार.

nephew's Usage Examples:

Snorri was the nephew of the hero of Gísla saga, and is also featured prominently in Njáls saga and Laxdœla saga.


As Rao and Mary fall in love, Gopalam's nephew A.


February 2, 1968) is an American sportscaster, the son of legendary NBA sportscaster Marv Albert and the nephew of sportscasters Al Albert and Steve Albert.


From that time on he had to support his mother, sister, and brother; he also looked after his nephew.


David Weimers January 1, 1988 (1988-01-01) 165 Scrooge is romanced by a billionairess named Millionara Vanderbucks, but as the nephews and Webby find out.


Thomas's nephew is the film producer Jeremy Thomas.


His nephews included the Prime Minister of Quebec, Sir Charles Boucher de Boucherville, and Louis-Tancrède Bouthillier, from whose house the City of Outremont takes its name.


This was affirmed in Felthouse v Bindley, here an uncle made an offer to buy his nephew's horse, saying that if he didn't hear anything else he would consider the horse mine.


Augustus Caesar Augustus 16 January 27 BC – 19 August AD 14 (40 years, 7 months and 3 days) Grandnephew and adopted son of Julius Caesar, became emperor.


Among those present are his cousins Zita and Simone, his poor-relation brother-in-law Betto, and Zita's nephew Rinuccio.


In Herbie Goes Bananas (1980), Douglas has retired from racing after Monte Carlo and leaves Herbie to his nephew, Pete Stancheck (Stephen W.


According to Suetonius, Caligula – the son of Julia's daughter Agrippina and Tiberius's nephew Germanicus – would claim after his own ascension that his mother Agrippina was the product of an incestuous union between Julia and Augustus.Synonyms:

grandnephew, great-nephew, kinsman,Antonyms:

grandniece, female sibling, aunt, niece,nephew's Meaning in Other Sites