<< erasements erasers >>

eraser Meaning in marathi ( eraser शब्दाचा मराठी अर्थ)खोडरबर, जे घासले जाते, रबर,

Noun:

रबर,People Also Search:

erasers
erases
erasing
erasion
erasmus
erastianism
erastus
erasure
erasures
erato
eratosthenes
erbia
erbium
erd
erda

eraser मराठी अर्थाचे उदाहरण:

पुरुष चरित्रलेख वैयक्तिक संरक्षणासाठीच्या (Personal Protection Equipment (पीपीई)) उपकरणांमध्ये मुखवटा, हातमोजे, मास्क किंवा फेसशील्ड, चष्मा, रबरी बूट, डोके कव्हर यांसारख्या गोष्टींचा समावेश होतो.

घरे, कपडा, रंग, रबर आणि इंधन सर्वस्वी सजीवापासून मिळवले जातात.

बऱ्याच लागवड केलेल्या पिकांसह ब्लॅक फ्रॅंकोलिन्स रबरी वस्त्यांमध्ये आढळतात.

रबरी व सुगंधित भाग पर्वतीय भागात आढळतात आणि धान, केळी आणि नारळ किनारपट्टीवरील मैदानावर आढळतात.

डॉक्टर रोज सकाळी १०-१२ सहकाऱ्यांना घेऊन रबरी नळीने, जबरदस्तीने दूध पाजण्याचा प्रयत्‍न करीत.

त्यातून दुर्बीण घालून त्याच्या मदतीने गर्भनलिका रबरी धाग्याने (सिलिअ‍ॅस्टिक बँडने) बंद करतात.

दारूगोळा, रंग, काच, रबर, पोलाद इत्यादी उत्पादनांमध्ये या खनिजाचा उपयोग होतो.

फुलांच्या पाकळ्या टणक आणि रबरासारख्या लवचिक असतात.

सदर स्पर्धा मद्रास रबर फॅक्ट्रीने प्रायोजीत केली होती.

यानंतरची मोठी महत्त्वाची घटना म्हणजे १९३१–३२ साली ट्रॅक्टरांकरिता पोलादी धावांच्या लोखंडी चाकांच्या जागी रबरी हवेचे टायर वापरण्यास सुरुवात झाली.

गुड ईयर टायर व रबर कंपनी.

स्वस्तिक रबरचे वैद्य, सप्रे, किर्लोस्कर प्रभृतीनी औद्योगिक महाराष्ट्र जगाच्या नकाशात नेऊन बसविला आहे.

येथील एमआयडीसी (महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेन्ट काॅर्पोरेशन) बरीच मोठी असून येथे स्वयंचलित वाहने आणि वाहनांचे सुटे भाग, घरातील वापराच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, बिअर आणि व्हिस्की, चामडे, औषधनिर्मिती, रबर, बी-बियाणे आणि कीटकनाशके ही औरंगाबादेतील प्रमुख उत्पादने होत.

eraser's Usage Examples:

Keshikasu-kun wants to become the best of the stationery supplies, outdoing other characters such as the blackboard eraser (kokuban-keshi) and the.


He does minor things like swapping two soup meals at a Bennigan's restaurant, and stealing erasers from Ms.


include pens, erasers, glue, drawing materials, schoolbags, markers, highlighters, mechanical pencils, notebooks, correction fluid, oil pastels, sticky.


His earliest memories were of paints, inks, paper, erasers and brushes.


metal, on the end of a shoelace, preventing it from unraveling (called the aglet) The metal sleeve which is crimped to hold the eraser in place on a pencil.


or catch poison ivy or wear out the eraser on the end of his Ticonderoga No 2 during a hard math test.


soon has to fight erasers and comes across Dylan.


Fang then has to fight off a few erasers.


Grip tape accumulates dirt and other substances that will inhibit grip, so use of a grip eraser or rubber eraser is necessary.


A kneaded eraser, also commonly known as a putty rubber, is a tool for artists.


fibreglass eraser was used for preparing a Pterosaur fossil embedded in a very hard and massive limestone.


Kneaded erasers also do not leave any eraser crumbs like other erasers.


A boy finds it, taking it to a pencil factory to be turned into erasers.Synonyms:

ink eraser, rubber eraser, pencil eraser, blackboard eraser, implement, rubber,Antonyms:

exempt, good,eraser's Meaning in Other Sites