<< calefactory calendar day >>

calendar Meaning in marathi ( calendar शब्दाचा मराठी अर्थ)दिवस, महिने इत्यादींची सूचक यादी., कॅलेंडर,

Noun:

यादी, वेळापत्रक, कॅलेंडर,calendar मराठी अर्थाचे उदाहरण:

पहिले पोप लिबेरिअस यांनी चवथ्या शतकात ख्रिस्तीधर्मीयांसाठी निश्चित केलेली ख्रिस्ताचा जन्मोत्सव साजरा करण्याची तारीख २५ डिसेंबर असणे शक्यच नव्हते कारण तोपर्यंत डायनासिअसचे कॅलेंडर तयार झाले नव्हते.

इस्लामी कॅलेंडर मधील शेवटचा महिना जिल्हज या महिन्याच्या दहाव्या दिवशी हा सण साजरा करतात.

गावोगावांची सूर्यास्ताची वेळ ज्युलियन कॅलेंडरच्या तारखेवर, आणि गावाच्या अक्षांश-रेखांशावर अवलंबून असते.

कारण ख्रिस्तजन्मानंतर ६०० वर्षांनी डायनासिअसने आपले कॅलेंडर बनविले.

दर वर्षी अगस्ती उदय किंवा दर्शन असा पंचांगात किंवा कॅलेंडरमध्ये उल्लेख असतो.

परंतु आता तर डायनासिअसचे कॅलेंडर जगभर प्रचारात आले होते.

ह्या ज्योतिषीय तक्त्यावर मेषच्या उदयासोबत आणि बौद्ध / हिंदू सौर कालगणनेसोबत दक्षिण आणि आग्नेय आशियााच्या अनेक कॅलेंडरच्या नव्या वर्षासोबत मेळ खातो.

१२६० हे ज्युलियन कॅलेंडरनुसार गुरुवारी सुरू होणारे लीप वर्ष होते.

रोमन केलेंडरमधील १० महिन्यांमध्ये ज्युलियस सीझरने जुलै महिन्याची आणि ऑगस्टसने ऑगस्ट महिन्याची भर टाकल्याने ज्युलियन कॅलेंडरचे वर्ष १२ महिन्यांचे झाले.

भारतीय राष्ट्रीय कॅलेंडरप्रमाणेच ग्रेगोरीयन कॅलेंडरही सौर कॅलेंडर आहे.

अनेक नमुन्यातील तयार करुन विक्री केलेले ॲंप म्हणजेच वेब ब्राऊजर, इमेल क्लाईंट, कॅलेंडर, मापपिंग कार्यक्रम.

दिलेल्या कॅलेंडरला पृथ्वीच्या कक्षीय कालावधीच्या दिवसांची संख्या किती वेळा मोजली जाते याचा एक कॅलेंडर वर्ष मोजला जातो.

याच कालखंडात त्यांचं ‘राम-सीता’ हे चित्र पार्ले कंपनीच्या कॅलेंडरवर छापले गेले आणि ते प्रचंड गाजले.

calendar's Usage Examples:

The success of the first calendar caused him to release a 2012 version in December 2011.


Muslim or Arabic calendar, is a lunar calendar consisting of 12 lunar months in a year of 354 or 355 days.


After the adoption of the Gregorian solar calendar in 1753, three astronomical Easter dates were one week later than the.


No other club has hosted three televised golf events in the same calendar year.


Some versions of the 10th-century church calendar of Ioane-Zosime, however, give it as 14 March.


because astronomical Julian years are measuring duration rather than designating dates, this Julian year does not correspond to years in the Julian calendar.


After a ten-year absence from the calendar, the French Grand Prix returned at the Circuit Paul Ricard in 2018.


To account for the mismatch between lunar and solar calendar, the Hindu scholars adopted intercalary months, where a particular month.


have five number-one debuts, to have their first five number one singles debut at the top spot, to have three number one-debuts in one calendar year,.


The game holds the record as the latest Pro Bowl played during the calendar year, and the latest NFL game.


These officers are responsible for the administration of the chapter for a calendar year, including conducting ritual, overseeing meetings, organizing trips, implementing the pledging program, and organizing parties.


operates on a year-round calendar from July to May with a fall and spring intersession.


authentication products, timing/communication/real-time clock and calendar products, real-time clock and calendar devices, memory products, wireless products.Synonyms:

list, listing, docket,Antonyms:

finish, nonalignment, spoils system, merit system,calendar's Meaning in Other Sites