<< heinz heir apparent >>

heir Meaning in kannada ( heir ಅದರರ್ಥ ಏನು?)ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ,

Noun:

ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ,

People Also Search:

heir apparent
heir presumptive
heirdom
heired
heiress
heiresses
heiring
heirless
heirloom
heirlooms
heirs
heirship
heisenberg
heist
heisted

heir ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ:

ಈ ಸಮಾರಂಭವು ಮರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಅಪವಿತ್ರವಾಗಿ, ಕಚ್ಛ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ರಾಜನ ವಂಶಜರು ಯಾ ಸಿಂಹಾಸನದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ಧ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದು ನಿಷಿದ್ಧ.

ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಅಸಿಫ್‌ ಅಲಿ ಜರ್ದಾರಿಯು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿನ ಬಂಡಾಯಗಾರರನ್ನು “ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು”ಗಳೆಂದು ಹೆಸರಿಸುತ್ತಾ ಅದೇ ಕಾರ್ಯನೀತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು.

ನಂತರ ಅವರು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಟೈಕೋ ಬ್ರಾಹೆ ಗೆ ಸಹಾಯಕರಾದರು, ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರುಡಾಲ್ಫ್ ೨ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮ್ಯಾಥಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಫರ್ಡಿನ್ಯಾಂಡ್ ೨ ರವರಿಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಗಣಿತಜ್ಞರಾದರು.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಉದಯಭದ್ರನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಅಜಾತಶತ್ರುವಿನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದನು ಎಂದು ಮಹಾವಂಶ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

1846ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಕೌಟ್ಸ್‌ನ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಏಂಜೆಲಾ ಬರ್ಡೆಟ್‌ ಕೌಟ್ಸ್‌, "ಪತಿತೆಯರಾಗಿರುವ" ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಒಂದು ನೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಡಿಕನ್ಸ್‌ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಳು.

ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಸ್ ನ ಬೌದ್ಧಿಕ ತೊಟ್ಟಿಲು ಅಥೆನ್ಸ್ ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಆಯಿತು.

ಆದರೆ ಕಾಮೋಸೆನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಅಹ್ಮೋಸೆ I ಯಶಸ್ವಿ ಯುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರಿಂದ ಈಜಿಪ್ಟಿನಲ್ಲಿ ‌ಹಿಕ್ಸೋಸ್‌‌ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಾಶವಾಯಿತು.

ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ, ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇತರೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆಯುವ ಮತ್ತು ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ರಾಜಕುಮಾರರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾನದಂಡಗಳಿರಲಿಲ್ಲ.

ಹೇಗೂ, ಆರಂಭ ಕಾಲದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ರಾಜರಾಜಚೋಳನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಂತಹ ಮತ್ತು ಅವನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಲವೇಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದವು.

ನವೆಂಬರ್ 11 , 2008 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ಗಯೂಮ್ "ನನ್ನ ಕಾರ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಮಾಲ್ಡೀವ್ ಪ್ರಜೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯವೆಸಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ವರ್ತನೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ತೀವ್ರ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಲಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಒವೆಜ್ಗೆಲ್ಡಿ ಅತಾಯೇವ್ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು.

ಪೂರ್ವದ ಗಂಗರು ಮೂಲತಃ ಕನ್ನಡ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದು ತಲಕಾಡು ಗಂಗರರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸುಮಾರು ೧೦ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಹಾಗು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಚೋಳರು ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ  ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಇವರು ಮುಂದೆ ಓಡಿಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರು.

ಅವರು ಬಾಸಿಲ್ ಸಾಲ್ವೊದೊರೆ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ೮ ನವೆಂಬರ್ ೧೯೯೬ರಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

heir's Usage Examples:

The Doors played their first concert since the death of their singer Jim Morrison at Pershing on November 12, 1971.


Reliable information about the early history of Ottoman Turks remains scarce, but they take their Turkish name, Osmanlı ("Osman" became altered in some.


critics exaggerated the intimacy of the photos at the expense of their artfulness; and because the American religious right accused her of pornography when.


back again or more commonly fish their way back, diving incessantly the whole way.


James and Webber devote a section to discuss Chen model in their book; Gibson et al.


In their review of the game, GameSpot mentioned that the [detection] was horrible.


redstarts get their names ("start" is an old word for "tail"), is frequently quivered.


The stocks" weights in the index are based on their market capitalizations, with certain rules capping the influence of the largest components.


If, however, they lose their last shards of a soul, they will become Qlippoth.


All recoil forces are absorbed by the rail-mounted sleds as they are propelled outwards along their tracks.


During their reign, the country became extremely wealthy.Synonyms:

heir presumptive, heir apparent, inheritor, heritor, receiver, heiress, inheritress, heir-at-law, inheritrix, recipient,

Antonyms:

outgo, parent, lender, heir presumptive, heir apparent,

heir's Meaning in Other Sites