<< graders gradient >>

grades Meaning in kannada ( grades ಅದರರ್ಥ ಏನು?)ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು, ಶಾಲಾ ವರ್ಗ, ಆದೇಶ, ಬೆಲೆ, ಅವರೋಹಣ, ವರ್ಗ, ಶ್ರೇಣಿ, ಅಷ್ಟೇ, ಇಳಿಜಾರು,

Noun:

ಶಾಲಾ ವರ್ಗ, ಆದೇಶ, ಬೆಲೆ, ಅವರೋಹಣ, ವರ್ಗ, ಶ್ರೇಣಿ, ಅಷ್ಟೇ, ಇಳಿಜಾರು,

Verb:

ಆಯಾಮ, ಆಯ್ಕೆ, ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿ, ವಿಂಗಡಿಸು,

grades ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ:

ಜೊತೆಗೆ, ನಿಧಾನ ಗತಿಯ, ದೀರ್ಘವಾದ ಚೆಂಡಿನ ಹೊಡೆತಗಳ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಮ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದರೆ, ಒಂದು ಮಹಾನ್‌ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ದೇಹ-ದಾರ್ಢ್ಯತೆಯನ್ನು ಆಟಗಾರರು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಧ್ವನಿತಂತುಗಳು, ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸುವ ಅಂಗಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಅತಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಶಬ್ದ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ.

ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಸೇತುವೆಯು ನಾಗಾಲುಪೀಠಗಳ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

ಹಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಮೂಲರೂಪಗಳಿಗೆ, "-er" (ತರರೂಪ) and "-est" (ತಮರೂಪ) ಸೇರಿಸಿ ರಚಿಸಬಹುದು: cold, colder, coldest; hot, hotter, hottest; dry, drier, driest ಇತ್ಯಾದಿ; ಆದರೂ, ಇತರೆ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು "more" ಮತ್ತು "most" ತರರೂಪ ಮತ್ತು ತಮರೂಪಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ: more apparent, most apparent; more iconic, most iconic; more hazardous, most hazardous.

'ಶಬ್ದಸಮಾನ ವೇಗ' ಎಂಬ ಪದವು, ಸ್ಥಳೀಯ ಶಬ್ದದ ವೇಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಿನ ವೇಗ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ (ಮೌಲ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ 0.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾನೂನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ವಾನ್ ಬೇರ್ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ಆರೋಹಣ ಹಂತಗಳ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಜೀವಿಗಳ ಆರೋಹಣ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾನೂನು ಎನ್ನುವ ನನ್ನ ಗಮನ ಜಾಗೃತ .

ಈ ಎರಡು ಪರ್ವತಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಟ್ಸೈಡಾಂ ಕಣಿವೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1990 ರಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಮ್ಯಾಕ್‌ಗಳ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಆಪಲ್‌ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿತ್ತು.

MV ಅಗುಸ್ಟಾ ಸಮೂಹವು ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್‌/ವಾಹನಗಳ ಅಧಿಕ-ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ MV ಅಗುಸ್ಟಾ ಲಾಂಛನ ಹಾಗೂ ಹಗುರ ಕ್ಯಾಗಿವಾ ಲಾಂಛನಗಳ ಎರಡು ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.

ಹಿಮಾಲಯn ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಸಾಗುವ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು:.

ಫಸ್ಟ್‌ನ್ಯಾನೊ ET3000 ಇಂಗಾಲದ ನ್ಯಾನೊಟ್ಯೂಬ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ 18ಮಿಮೀ ಉದ್ದನೆಯ ಇಂಗಾಲದ ನ್ಯಾನೊಟ್ಯೂಬ್‌ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು.

1971ರಲ್ಲಿ ಫರ್‌ಗಾಸನ್‌ರ ಕಂಪನಿ ILIXCO (ಈಗ LXD ಜೊತೆ ಸಂಘಟಿತಗೊಂಡಿದೆ) TN-ಪರಿಣಾಮದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತ ಮೊದಲ LCDಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರು, ಇದರ ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ-ಗುಣಮಟ್ಟದ DSM ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿತು.

grades's Usage Examples:

In 2011, only 65% of the students were reading on grade level in grades 3rd through 5th.


grades 9-12, including postgraduates, on a campus about 90 miles northwest by north of Washington, D.


The Aéronavale provided the Alizé with a series of upgrades.


Teams are composed of two to as many as four high school students (grades 9-12).


Heritage listing The Bethungra Spiral is of high significance, illustrating a means of ascending a significant mountain range with easier grades than the original line (now the 'down' track).


Sherwood Elementary Sherwood is the larger of two traditional elementary schools that provide education to Saginaw Township students in Kindergarten, 1st, and 2nd grades.


Beorn leggi is an extinct species of tardigrades, and the first fossil tardigrade discovered, described in 1964 from Cretaceous amber.


Other notable upgrades include the installation of lights in 1990, a Jumbotron in 1997 and the replacement of the natural grass turf, which had become increasingly hard to maintain, with an AstroPlay artificial turf surface in 2003.


four grades of trolling: playtime trolling, tactical trolling, strategic trolling, and domination trolling.


Ketchum surveyed a high-capacity railway with long tangent sections and minimal grades between Saint John and Moncton.


of styles, colours, patterns as well as performance grades for water repellence and fire retardancy.


At the end of 2018, it entered a two-year shutdown period for further upgrades.


Students in grades 4 and 8 are also assessed in skills relating to natural.Synonyms:

course, gathering, master class, section, discussion section, form, class, assemblage,

Antonyms:

close, increase, embarrassment, intemperance, unrestraint,

grades's Meaning in Other Sites