<< funis funked >>

funk Meaning in kannada ( funk ಅದರರ್ಥ ಏನು?)ಫಂಕ್, ಹೇಡಿ, ಭಯಾನಕ ಭಯ, ತಪ್ಪಿಸಲು,

Noun:

ಹೇಡಿ, ಭಯ, ದಿಗಿಲು, ಭಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ,

Verb:

ಭಯದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ, ಹೊರಗಿಡಿ, ತಪ್ಪಿಸಲು, ಭಯ, ಭಯವನ್ನು ಬಿಡಿ, ದಿಗಿಲು, ಭಯ ಪಡು,

People Also Search:

funked
funkier
funkiest
funking
funks
funky
funned
funnel
funnel shaped
funneled
funneling
funnelled
funnelling
funnels
funner

funk ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ:

ಅವನು ಜನವರಿ 2000ದಲ್ಲಿ ಟೆರಿ ಫಂಕ್ ಮತ್ತು ಕೆವಿನ್ ನ್ಯಾಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಾವಂತಬೆಟ್ಟು(Bavantabettu) ಎನ್ನುವುದು ತುಳು ಜೈನ ಇಂದ್ರರು ನೆಲೆಸಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ಕಲ್ಲೇರಿಯಿಂದ ೪ ಕಿಮೀ ದೂರವಿರುವ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ.

ಯೂಲರ್‌ನ ಟೋಟಿಯೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಶನ್ φ ಬಳಸಿದಾಗ n ಎಂಬುದು ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾಗಬೇಕಾದರೆ φ(n ) n − ೧.

ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದೀರ್ಘವೃತ್ತ(x, y, a, b, ಕೋನಗಳು, ಪಥಗಳು).

ಜೀವವಸ್ತು ಕರಣದ ನಿಜಗೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ (ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್) ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದ ಈ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳ ಪಾತ್ರ ಏನೇನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ .

ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ .

1896 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅವರ ಕಾಗದದ "ದಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ", (ಚಿಕಾಗೋ) ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಫಂಕ್ಷನಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುರಿಯುವಿಕೆಯು std::unexpected ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜಾಗತಿಕ ಫಂಕ್ಷನ್‌‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಸರಳ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬಂಧ ರಚನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಮಾಣುವಿನ ಕಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕೋವೆಲನ್ಸಿಯ ಮತ್ತು ಅಯಾನಿಕ್ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ರಚನೆಯ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

1987ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ, ಗೊಸಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಂಟ್ ಮಾಲ್ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಾಯಕ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ವುಡ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಗೀಟಾರ್ ನುಡಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.

ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಅಂಕಿತವೂ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಅನ್ವಯಿಕವಾಗಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಇತರ ಅಂಕಿತಗಳನ್ನು, ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್(ಸಂಕಲನ), ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ರಿಕರ್ಷನ್, ಅಥವಾ mu-ರಿಕರ್ಷನ್ ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೆಕು.

funk's Usage Examples:

The album explores the genres of pop rock, soft rock, jazz, reggae, world, acoustic rock, dance-rock, and funk rock.


The album closes with its fifteen-minute title track; an AllMusic review of the album cites Mirror Man as one of the key tracks of Beefheart's entire career, adding, Probably the catchiest tune Beefheart ever wrote, 'Mirror Man' has an almost funky, hip-swaying groove.


Vocalist Mick Pyro has commented that there are very few musicians performing authentic modern soul and that the band's aim is to combine the energy of the New York Dolls with the funk and soul qualities of The Roots.


Rare groove is primarily associated with funk, R"B and jazz funk.


swamp pop, New Orleans rhythm and blues, Louisiana blues, country, cajun/zydeco, funk, soul and gospel with harmonic vocals.


Q magazine [A] funk-driven return to familiar ground, laced with dark imagery, beefy hooks and sharp vocal trading.


The terse videogame-funk sounds of Computer Game would have a strong influence on the emerging electro and [hop music] genres; the song's use of video game sounds and bleeps has been described as ahead of their time and as having a strong influence on 1980s hip hop and pop music.


favour and him out of the boat we could have won even then, but "Ducker" funked the oncoming penny steamers and, instead of jumping overboard as he should.


manically between bass-heavy trip-hop, lush pop interludes, lo-fi funk, [and] shimmery synth-pop", further naming its video as a "hyperactive collage of imagery".


R"B) is a music genre that combines rhythm and blues with elements of pop, soul, funk, hip hop and electronic music.


Nate Chinen of The New York Times complimented her original lyrics and called the music a glossy admixture of breezy funk, dub and jazz-inflected soul.Synonyms:

Casimir Funk,

Antonyms:

ride, ascend, elation,

funk's Meaning in Other Sites