<< fainty fair and square >>

fair Meaning in kannada ( fair ಅದರರ್ಥ ಏನು?)ನ್ಯಾಯೋಚಿತ

Noun:

ಸುಂದರವಾದ ವಸ್ತು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಅರಂಗ್, ಸುಂದರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಸುಂದರ ವ್ಯಕ್ತಿ,

Adjective:

ಮುಗ್ಧ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ, ಅದ್ಭುತ, ಮಳೆಯಿಲ್ಲದ, ಅನುಕೂಲಕರ, ತರ್ಕದೊಂದಿಗೆ, ಸುಂದರ, ಸಂತೋಷ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬಣ್ಣ, ಸಾಧ್ಯ, ತೆರೆಯಿರಿ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ, ನ್ಯಾಯೋಚಿತ, ಉಚಿತ, ಒಣ, ನಿಟ್, ಬ್ರೈಟ್, ಸ್ಪಷ್ಟ, ಚಲಿಸಬಲ್ಲ, ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ, ಒಳ್ಳೆಯದು, ಸಂತೋಷಕರ,

Adverb:

ಸಮವಾಗಿ, ತಟಸ್ಥವಾಗಿ, ಮುಗ್ಧವಾಗಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ, ಸೂಕ್ತವಾಗಿ, ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿ, ಮುಕ್ತವಾಗಿ, ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ, ನಯವಾಗಿ, ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ,

fair ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ:

ಹೂ ಓರ್ವ "ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಉದಾರವಾದಿ"ಯಾಗಿದ್ದ ಎಂಬಂಥ ಆರಂಭಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಉದಾರೀಕರಣಕ್ಕಿರುವ ಒಂದು ನ್ಯಾಯೋಚಿತವಾದ ಬಿಗಿ-ಪಟ್ಟಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೂ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರಗಾರಿಕೆ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತೀರೋ ಆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಬೆಲೆಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು FAS 157 ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣೆ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ವ್ಯಾಪಾರ, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದು ಗುಂಪು.

ಹೋಟೆಲ್ ಕಚೇರಿಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಮೈದಾನಗಳಿಂದ ಕೇವಲ ನಿಮಿಷಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.

) ಮೇಲಿನದನ್ನು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕಗಾರಿಕೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ತಾವು ಮಾಡಲು ಆರಿಸಬಹುದಾದ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚೂಕಮ್ಮಿ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ (ನೋಡಿ: FAS 159, "ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಮೌಲ್ಯದ ಆಯ್ಕೆ").

ಬಹುಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆಯನ್ನು ಅದರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಒಂದು ನ್ಯಾಯೋಚಿತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ; ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಒಳಗಡೆ ಜನರು ತಾವ್ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಈ ನ್ಯಾಯೋಚಿತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು, ಹೆಚ್ಚು ಸಹಿಷ್ಣುವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ವಸ್ತುವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಮೌಲ್ಯದ ಅಳತೆಗೋಲನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕಗಾರಿಕೆ ನಿಯಮವು ಬಯಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತಾಗ ಮಾತ್ರವೇ FAS 157 ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

"ತೇರುಲ್ಲೆಶ್ವರ"ನ್ಯಾಯೋಚಿತ (ಜಾತ್ರಾ ಉತ್ಸವಗಳೊ೦ದಿಗೆ,ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೂಟ)ಜನವರಿ ಹಾಗೂ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ(ಮಾಗಾ ಎ೦ದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ) ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ವಾರದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಭಾರತದ ಪುರತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೀಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಡೀಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿದೆ.

2007–2008ರ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೊಂದರಲ್ಲಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ವತ್ತೊಂದರ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ FAS 157-dಯ ಹೊರಗೆಡಹುವಿಕೆಯನ್ನು FASBಯು ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

ಆ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ವರದಿಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರದ ನಿದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂದಾಜಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು, FASBಯು 2008ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 10ರಂದು ಮುಂದಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿತು.

ಸನಿಹದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಇಕ್ವಿಟಿ ಭದ್ರತೆಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಗಾರಿಕೆ ಭದ್ರತೆಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ, ಕೈಗೂಡದ ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾತವಾದ ಗಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳೊಂದಿಗಿನ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವು ವರದಿಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಮತ್ತೂ ಮುಂದುವರಿದು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಮೌಲ್ಯದ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಇಂಥ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಗದು ಹರಿವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು; ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ ಮತ್ತು ದ್ರವ ಆಸ್ತಿಯ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳಂಥ, ಓರ್ವ ಸಿದ್ಧನಿರುವ ಖರೀದಿದಾರನು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸದರಿ ಅಂದಾಜುಗಳು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

fair's Usage Examples:

The same list says that in a condition of Treason, a person, May not be protected by the rights and fair practices he sought to destroy for others.


their competencies by respecting the principles of fair, equal and legal proceedings and safeguarding human rights, interests and legal freedoms.


Post-traumatic stress disorderIn 1982, he was admitted to a Veterans Affairs hospital in Jackson, Mississippi, where he was diagnosed with chronic and severe post-traumatic stress disorder after recounting his actions in the village, as well as his recurring fears that the dead villagers would come back to wreak vengeance upon him.


Melanic forms occur fairly frequently.


The Latin motto is: Pulchra terra Dei donum ("This fair land is the gift of God").


It concluded that it would be unfair to ban Scientology outright, but asked for legislation to ensure that psychotherapy in the United Kingdom is delivered in an ethical manner.


jaw-dropping vision of totally meaningless allure – Yves St Laurent icing, delectability of fairy gold, the poor little box of tricks of Zuleika Dobson.


rejected quantification, but merchants, by definition, quantified their affairs, in order to survive, made them visible on parchment and.


that although these charges could not constitute penalties, they are challengeable under the Unfair Contract Terms Act 1977 and the Unfair Terms in Consumer.


In 1969, she trained at the Drama Centre London while simultaneously working as a blackjack-dealing Bunny at the Playboy Club in Mayfair.


* US: Saturday Evening Post, 22 April 1916* UK: Strand, August 1916The Rummy Affair of Old Biffy — Biffy, who is forgetful, can't remember the surname or address of the woman he loves.


While senator, Doolittle was the Chairman of the Committee on Indian Affairs.Synonyms:

sporting, fair-minded, clean, antimonopoly, fair-and-square, sportsmanlike, fairness, sporty, reasonable, just, antitrust, equity, impartial, sensible,

Antonyms:

unreasonable, partial, inequity, unfairness, unfair,

fair's Meaning in Other Sites