<< defervescences defiances >>

defiance Meaning in kannada ( defiance ಅದರರ್ಥ ಏನು?)ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಚದುರಿದ ಅಥವಾ ಚದುರಿದ,

Noun:

ಸಂಘರ್ಷದ ಕರೆ, ಸಂಘರ್ಷದ ಮುಖಾಮುಖಿ,

defiance ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ:

ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಿಸ್ತು ಸಂಯಮಗಳು ಬೇಕಿದೆಯಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿರದೆ, ಅವರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಭೇದೋಪಾಯಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕ್ರೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸುವುದು ಎಂದೂ ಭಾರತೀಯರು ಅರಿಯಬೇಕಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಾಂಧಿಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು.

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್ಮಾ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತದೆ.

೨೩ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೯೪೬ ರಂದು ಪುಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ೮,೦೦೦-ರೈಲುರಸ್ತೆ-ಕಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು ಆರಂಭವಾಯಿತು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಾಗರೀಕ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿತು.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ನಿಷೇಧವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ತಮಿಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

" "ಸಂಕೇತ ದೊರೆತೊಡನೆ ಪಂಜಾಬ್‌ನಿಂದ ಬಂಗಾಳದವರೆಗೆ ದಂಗೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಯೋಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಚಲಿತರಾದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜಾರ್ಜ್ ಹರ್ರಿಸ್ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸೈನಿಕರ ತುಪಾಕಿ ಪಿಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು.

ಅವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ.

1963ರ ಜೂನ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಖೊಮೇನಿಯು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾಷಣವು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಷಾ ತೋರಿಸಿದ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಷಾನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಮಾಡಿದ ಭಾಷಣ ಇದಾಗಿತ್ತು.

ಸ್ವಯಂ ಗಡೀಪಾರನ್ನು ಹಲವುವೇಳೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ರೂಪವಾಗಿ (ಕಿರುಕುಳ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧದ ಆರೋಪಗಳು), ನಾಚಿಕೆ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಕ್ರಿಯೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲು ತಮ್ಮನ್ನು ದೂರವಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು) ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಗರವು ಅತಿ ವಿರಳವಾಗಿ ಬಂದ್‌ಗಳ (ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ) ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮೀಯ ದಂಗೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರ ಆಡಳಿತವರ್ಗವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿನೀತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತಾದರೂ ಇದು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ.

ಷಾಸ್‍ಬರ್ಗರ್ ಪ್ರಕಾರ, ತೋಳಗಳು ಕೇವಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ, ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಾಗಿ ಬೊಗಳುತ್ತವೆ.

defiance's Usage Examples:

In defiance of the instructions of his superiors, he stormed the citadel of Hanoi on 25 April 1882 in a few hours, with the governor Hoàng Diệu committing suicide having sent a note of apology to the emperor.


The infamous widow with her sharp tongue and acid humour and an obvious defiance for taboos has gained her both.


At this site, the Greek flag was raised in defiance of the Turks and the Great Powers, with the peninsula acting as a headquarters of the .


Digital Spy's Alim Kheraj pointed out the deeper element of defiance embedded both within the lyrics and the epic chord progressions.


were being used in defiance of thirlage agreements.


His frustration led to his creation of the Fuck The World Heavyweight Championship in defiance.


The story, first published in 1947, follows a pearl diver, Kino, and explores man’s purpose as well as greed, defiance of societal.


Marion studied economics at Frankfurt, where National Socialist sympathizers were said to have called her the red countess for her defiance once they gained power in 1933.


the show was the defiance of stereotypes, especially those regarding cliquishness.


In addition, he composed the choral Epigraph, which emphasises the Russian people's defiance in the face of the enemy.


Human disorder involving hostility and defiance.


Tezozomoc attacksIn response to Ixtlilxochitl's defiance, Tezozomoc led a large army, including Mexica forces, against Texcoco.


proconsul"s army remained on the far side of the River Rhône, keeping them disunited, even in defiance of envoys from the Senate.Synonyms:

obstreperousness, insubordination, intractability, rebelliousness, intractableness,

Antonyms:

willingness, start, compliance, tractability, subordination,

defiance's Meaning in Other Sites