<< chalices chalk dust >>

chalk Meaning in kannada ( chalk ಅದರರ್ಥ ಏನು?)ಸೀಮೆಸುಣ್ಣ, ಕ್ಲೋವರ್, ಟೀ ಚಾಕ್, ,

Noun:

ಚಕ್, ಖಟಿಕಾ, ಚಿತ್ರ, ಚಕ್ರಿ, ಚಾಕ್, ,

Verb:

ಚಹಾವನ್ನು ಸೀಮೆಸುಣ್ಣದಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ,

chalk ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ:

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೀಮೆಸುಣ್ಣ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ರಂಗವಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಲ್ಯಾಟರೈಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಸೀಮೆಸುಣ್ಣದ ಗಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು.

ರಾಜ್ಯದ ಪಶ್ಚಿಮಾರ್ಧ ಭಾಗವು ಆದ್ಯಂತವಾಗಿ ಸೀಮೆಸುಣ್ಣದ ಪದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನೆಡೆಗೆ ಎತ್ತರಿಸಿದ ರಾಕಿ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್‌/ಶಿಲಾವೃತ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಸವೆತದಿಂದುಂಟಾದ ತೃತೀಯಕ ಅವಧಿಯ ಸಂಚಿತಶಿಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಗಡಸು ನೀರನ್ನು ಸೊಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಖನಿಜಗಳು ತಳದಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣದ, ಸೀಮೆಸುಣ್ಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಡೌನ್ಸ್‌ ಸ್ತರ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಚಯಗಳ ಒಂದು ಸಮಾನಕೇಂದ್ರಕ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ; ದಕ್ಷಿಣದ ಕೆಂಟ್‌ ಮತ್ತು ಸಸೆಕ್ಸ್‌‌ನ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗದಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಈ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಚಯಗಳು ಸೀಮೆಸುಣ್ಣದ ಸ್ತರಪಂಕ್ತಿಯ ಜೇಡಿಯ ರಚನೆ, ಕೆಳಗಿನ ಹಸಿರು ಮರಳುಗಲ್ಲಿನ ಸ್ತರ ಮತ್ತು ಡೌನ್ಸ್‌‌ನ ಸೀಮೆಸುಣ್ಣದ ಸ್ತರದಿಂದ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

೨೦೦೭ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ೭ರಂದು, ಸೇಂಟ್‌ ಪೀಟರ್ಸ್‌ ಬಸಿಲಿಕಾದ ಗುಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೈಕೆಲ್ಯಾಂಜೆಲೊನ ಕೆಂಪು ಸೀಮೆಸುಣ್ಣದ ರೇಖಾಚಿತ್ರವು ವ್ಯಾಟಿಕನ್‌ನ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು.

ಬ್ರೆಡ್ ಕಣಕಕ್ಕೆ ಹಲವುವೇಳೆ ಸೀಮೆಸುಣ್ಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು; ಇದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡಿ ಬಿಳುಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಷಿಯಂ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಬ್ರೆಡ್‍ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಮೆಸುಣ್ಣವನ್ನು ಸಂಯೋಜನೀಯವಾಗಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು.

ಕಡಿಬಂಡೆಗಳಾಗಿ ರೂಪವಾಗುವ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಮಡ್ಡಿ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳುಗಲ್ಲು, ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲು, ಸೀಮೆಸುಣ್ಣ, ಮತ್ತು ಡೋಲಮೈಟ್ ಸೇರಿವೆ.

ಪರ್ವತದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದೇ ಬಗೆಯ ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲು ಪದರಗಳೂ, ಸೀಮೆಸುಣ್ಣ ಮಾದರಿಯ ಪದರಗಳೂ ಹೇರಳವಾಗಿವೆ.

ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದರ್ಜೆಯ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು, ಸೀಮೆಸುಣ್ಣದ ಮೀಸಲು, ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಹೀಗೆ ಆವೃತವಾದ ಭೂಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ಪ್ ಜೇಡು ಮತ್ತು ಚಾಕ್ (ಸೀಮೆಸುಣ್ಣ) ಶಿಲಾಪ್ರಸ್ತರಗಳು ನಿಕ್ಷೇಪ ಕೊಂಡುವು, ಚಾಕ್ ಪ್ರಸ್ತರಗಳನ್ನು ಸ್ಯಾಲಿಸ್ ಬರಿ, ಡಾರ್ಸೆಟ್, ಚಿಲ್ಟರ್ನ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಡೋವರ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಕ್‍ಷೈರ್ ವೋಲ್ಡುಗಳ ತನಕ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸೀಮೆಸುಣ್ಣವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ ,ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಕಾರ್ಬನೇಟ್, ಮತ್ತು ಸಲ್ಫೇಟ್ ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಗ್ರಾನೈಟಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಯವಾದ ಅಮೃತಶಿಲೆ ಮತ್ತು ಮೆದುವಾದ ಸೀಮೆಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಿನವರೆಗೆ ಅದರ ಗಡಸಿನಲ್ಲಿ (ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್) ಅಪಾರವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.

chalk's Usage Examples:

being symbolized, and at other times to the marks on a piece of paper or chalkboard which are being used to express that idea; in the formal languages studied.


Niobrara (incidentally the Colorado Group) were chalky; moreover, the chalkiness was expressed as curiously rhythmic bedding.


Charcoal possibly from her torch and a miniature whale carved from chalk were with her.


amalgam, ammoniac, argol, arsenic, blunder, bole, calcination, calcining, cered, chalk-stone, citrination, clergial, coagulate, corrosive, crude, cucurbit.


Until the early 20th century, a building material known as clunch – a soft rock which is one type of chalk limestone – was dug in Burwell.


For the second year in a row, he reached the semifinals of the Ordina Open losing to Sjeng Schalken.


This is a reference to Anthony Hopkins' character in Legends of the Fall, who, after having a stroke, also communicates with people using a chalkboard.


Norfolk Valley Fens Special Area of Conservation These commons have periglacial depressions separated by chalk ridges.


Whitewash, or calcimine, kalsomine, calsomine, or lime paint is a type of paint made from slaked lime (calcium hydroxide, Ca(OH)2) or chalk calcium carbonate.


covering, made from approximately 90% renewable raw materials including canola oil, castor oil and chalk.


Its chalky soil is not agriculturally productive.


narrow grassland valley, which is one of the most florally diverse chalk downlands in Berkshire.


Many mangoes are initially sweet, but are undone by aftertastes which can be harsh, rank, chalky or chemical (thanks to the turpentine.Synonyms:

writing implement, drawing chalk, tailor"s chalk,

Antonyms:

unfasten, stable, unbend, stay in place,

chalk's Meaning in Other Sites