<< blueys bluff out >>

bluff Meaning in kannada ( bluff ಅದರರ್ಥ ಏನು?)ಬ್ಲಫ್, ವಂಚನೆ,

Noun:

ಕುದುರೆಯ ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆ, ಉಸಿರು, ವಂಚನೆ, ರೇಖೆಗಳು, ಮೊಂಡುತನ, ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆ, ಕಡಿದಾದ ತೀರ, ,

Verb:

ಬೆದರಿಸುತ್ತಾರೆ, ವಂಚನೆ, ನೀಡಲು, ಭಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲು, ಮೋಸ ಮಾಡಿ, ಉಳಿಸಿ, ವಿಶ್ವಾಸಘಾತ,

Adjective:

ಲಂಬವಾಗಿರುವ, ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಹೆಚ್ಚು, ಕುವೆಂಪು, ನೇರ, ಕಹಿ, ಒರಟು, ,

People Also Search:

bluff out
bluffed
bluffer
bluffers
bluffest
bluffing
bluffly
bluffness
bluffs
bluffy
bluggy
bluing
bluings
bluish
bluish gray

bluff ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ:

ಕಾನ್ಸಾಸ್ ಸಿಟಿ, ಲಾ ಪ್ಲಾಟಾ, ಜೆಫರ್ಸನ್ ಸಿಟಿ, ಸೇಂಟ್ ಲೂಯಿಸ್, ಲೀ'ಸ್ ಸಮಿತ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ವಾರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಗ್, ಹರ್ಮನ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಕಿರ್ಕ್ ವುಡ್, ಸೆಡಾಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಪೋಪ್ಲಾರ್ ಬ್ಲಫ್ ಗಳಿಗೆ ಆಮ್ ಟ್ರಾಕ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟ್ರೈನ್ ಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ, ಮತ್ತು ಇದರ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಹೊಗೆನ್ಕಲ್‌ ಜಲಪಾತ ಹಾಗೂ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರದ (ಬ್ಲಫ್ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ) ಗಗನಚುಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಭರಚುಕ್ಕಿ ಜಲಪಾತಗಳು ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಥಳಗಳು.

ಲೀ ಹುಟ್ಟಿದುದು ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಯುಕ್ತಸಂಸ್ಥಾನದ ಅಯೋವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬ್ಲಫ್ ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ (26-8-1873).

೨೦೦೫ರಲ್ಲಿ, ಬಚ್ಚನ್ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಾಲ್ಕು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯಾದರು: ಬಂಟಿ ಔರ್ ಬಬ್ಲಿ , ಸರ್ಕಾರ್ , ದಸ್ , ಮತ್ತು ಬ್ಲಫ್‌ಮಾಸ್ಟರ್ ; ಮೊದಲನೆಯದು ಆ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ-ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂರು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದವು.

ಬ್ಲಫ್ ಮಾಸ್ಟರ್ (೧೯೬೩).

ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ ಬ್ಲಫ್ಸ್ ನೈರುತ್ಯ ಆಯೋವಾದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರವಾಗಿದ್ದು ಲೋಯೆಸ್ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಆಟ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.

* ಯುನ್ವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅರ್ಕಾನ್ಸಾಸ್ ಪೈನ್ ಬ್ಲಫ್ ನಲ್ಲಿರುವುದು.

೧೯೬೦ರ ದಶಕದ ಪೂರ್ವಾಧದಲ್ಲಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿತ್ರಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೇಸರ್ , ಚಾರ್ ದಿಲ್ ಚಾರ್ ರಾಹೆ , ರಾತ್ ಕೆ ರಾಹಿ , ದಿಲ್ ತೇರಾ ದಿವಾನಾ , ‘ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಯಾ ತೊ ಡರನಾ ಕ್ಯಾ’, ಚೈನಾ ಟೌನ್ , ಕಶ್ಮೀರ್ ಕಿ ಕಲಿ , ಬ್ಲಫ್ ಮಾಸ್ಟರ್ , ಜಾನ್ವರ್ ಮತ್ತು ರಾಜಕುಮಾರ್‌ ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.

ಬ್ಲಫ್‌ಮಾಸ್ಟರ್‌ (2005) .

ಈಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಲೈಟ್ (ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಗಾರ್ಲಿಂಗ್ ಬ್ಲಫ್ ಲೈಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಎಂಬುದೊಂದು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೇಮನ್‌ನ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದತ್ತ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಕೇಪ್ ಗಿರಾರ್ಡಿಯೂ, ಪೋಪ್ಲಾರ್ ಬ್ಲಫ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸೀಕೆಸ್ಟನ್ ನಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯರೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

bluff's Usage Examples:

The Skoutari Bay lies directly to the east and are surrounded by bluffs, rocks and treacherous landscapes.


nonsense about who is being seen where and, it turns out, is not a timid bluffer when it comes to coaxing out a murderer.


Farsantes (Spanish: The bluffers) is a 2013 Argentine legal drama.


Development of Capistrano Beach started in 1925 with residential homes on the bluff.


There is also a 5-site campground at the base of the bluffs for bicyclists traveling the Great River Road.


Route 61 at the foot of the bluffs and a county road atop them.


It is identified by its sharp, clean entry, bluff bow, marked tumblehome and raked transom.


can also be called, with varying subjective implications, beguilement, deceit, bluff, mystification, ruse, or subterfuge.


The Red Sox had failed to improve their "40 million offer, thinking Boras was bluffing.


However the manoeuvre by the Japanese was a bluff that drew vital Allied troops from the West of Singapore that eventually was the landing site of the Japanese troops.


Francisville, in present-day Louisiana on a bluff along the Mississippi River.


bluffer to bring in a faraway piece that can actually defend against the bluffed piece.Synonyms:

bank,

Antonyms:

backward, cowardly,

bluff's Meaning in Other Sites