<< basked basket fern >>

basket Meaning in kannada ( basket ಅದರರ್ಥ ಏನು?)ಬುಟ್ಟಿ, ಸಾಜಿ, ,

Noun:

ಬುಟ್ಟಿ, ದಲಾ, ತ್ವರೆ ಮಾಡು, ಕಾಂಡೋಲೀಜಾ, ಜೋಳ, ಸಾಜಿ, ಡಾಲಿ,

basket ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ:

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೊಂಬಿನ ತೆಪ್ಪಗಳೂ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಯಾಕಾರದ ಬುಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ, ಧರ್ಮಹೊದಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಹರಿಗೋಲುಗಳೂ ನದಿ ದಾಟಲು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಕಾಶಬುಟ್ಟಿಗಳ ಒಳಗಿರುವ ಮತ್ತು ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿರುವ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿರುವ ವಿಮಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗವನ್ನು ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ಯೋಧರನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿ ಧುಮುಕುಕೊಡೆ ಜಿಗಿತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೇನೆಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿತು.

ಕೆಲಸಗಾರರ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ತಗುಲಿಹಾಕಿರುವ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತವೆ.

ಈಚಲು ಗರಿಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಬುಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಫೇರೋನ ಮಗಳು ಮೀಯಲು ಬಂದಾಗ ಈ ಬುಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜ ವಂಶಕ್ಕೆ ದತ್ತುಕೊಂಡಲು.

ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಮೀನಿನ ಬಲೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೊಣಗಂಟು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೂ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹೆಣೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಯುವಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಬೆತ್ತದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೇಯುತ್ತಿದ್ದರು.

ಮರದ ತೊಗಟೆಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಬುಟ್ಟಿ ಹೆಣೆಯುವುದು, ಕುಂಬಾರಿಕೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮೊದಲಾದ ಉದ್ಯೋಗಗಳೂ ಉಂಟು.

ಕೇದಿಗೆಯ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಗುಡಿಸಲುಗಳ ಛಾವಣಿ, ಮುಸುಕು, ಚಾಪೆ, ಹಗ್ಗ, ಬುಟ್ಟಿ, ಕೊಡೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಒರಟು ಕಾಗದ ಮುಂತಾದವನ್ನು ಮಾಡಲೂ ಬಳಸುವುದುಂಟು.

ಗೋಪುರಾಕಾರವಾಗಿ ಹೆಣೆದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲ;ಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಭಾವ-ಭಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯುವುದು.

೧೮೭೮ರ ಜನವರಿ ೨೫ರಂದು, ಡೆನಿಸನ್‌ ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್‌ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಈ ಕುರಿತು ಬರೆಯುತ್ತಾ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ, ಕಪ್ಪಗಿನ, ಆಕಾಶಬುಟ್ಟಿಯೊಂದನ್ನು ಹೋಲುವ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಹಾರುವ ವಸ್ತುವೊಂದು "ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವೇಗದಲ್ಲಿ" ಹಾರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಜಾನ್‌ ಮಾರ್ಟಿನ್‌ ಎಂಬ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತನೊಬ್ಬ ಕಂಡುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಆಕಾಶಬುಟ್ಟಿಗಳ ವೇಗ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಗರ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣ ಆಡಳಿತ (NOAA) ಇವರಿಂದ ಪಟೆದುಕೂಂಡು ಗಾಳಿ ಡೇಟಾ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗಾಳಿಯ ಪದರದ ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ ಗಾಳಿ ಪದರಕ್ಕೆ ಆಕಾಶಬುಟ್ಟಿಗಳ ತೇಲುವಿಕೆಯನ್ನು ವಾಯುಮಂಡಲದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸರಿಹೊಂದಿಸಿ ನಡೆಸಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

basket's Usage Examples:

There was no coach for this basketball program, and UNC did not have enough money at the time to hire another full-time coach for this sport.


College careerMurphy played college basketball at the University of Notre Dame.


The arena is also the site for the girls and boys Middlesex County high school basketball tournament finals, and various boys and girls New Jersey high school basketball state playoff games.


floors, a playground, a football court, a basketball court, and a volleyball court.


In addition to the natural habitat, there is also a basketball court, a volleyball court, and one multipurpose field.


BasketballIn 1985 Akiva organized a basketball team, which played against Beth Yehudah, Skokie, and the local JCC.


It is home to the Clemson University Tigers men's and women's basketball teams.


Notable peopleChristian Perez - darts playerJason Sabio - footballer who plays for KayaKenneth Duremdes - PBA basketball playerErnestine Tiamzon - DLSU Lady SpikerLovely Abella - GMA 7 ArtistCesar Saro Bañares, Jr.


5 m² Average value of each shopping basket: 8-12 zł Total number of employees: ~7500 Average number of employees.


Player career High school Lawson attended Sidwell Friends School her freshman year, then went to West Springfield High School, where she played on the girls' basketball and soccer teams.


In addition, the North Charleston Coliseum has hosted the Big South Conference (1993–94) and the Southern Conference basketball tournaments.Synonyms:

handbasket, breadbasket, punnet, wicker basket, container, skep, hamper, bushel basket, frail, creel, shopping basket,

Antonyms:

dissuade, fall back, advantage, unbreakable, nonhuman,

basket's Meaning in Other Sites